Home2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

Beneficiari:
Microintreprinderile cu un istoric de functionare de minim 1 an din mediul urban, precum si incubatoarele şi acceleratoarele de afaceri (in calitate de agenti economici)
Se vor finanta:
Constructia/ modernizarea si extinderea spatiului de productie / servicii IMM, inclusiv dotarea cu active corporale (achizitionarea de terenuri si spatii, constructii noi necesare desfasurarii activitatilor specifice, dotarea cu echipamente, etc) şi necorporale (tip brevete, licente, etc. şi alte drepturi şi active similare);
Crearea/ modernizarea/ extinderea incubatoarelor / acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente.

Zona de acţiune:
Mediul urban
Alocare financiara pentru Axa 2:
824,49 mil. euro (FEDR si buget de stat)

 

Documente suport

2.1.A.-Microintreprinderi-Ghid-specific-14.04.2017.zip (525 downloads)
OMDRAPFE-2723.pdf (183 downloads)