Home2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor

2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor

Beneficiari:
IMM-urile din mediul urban, precum si intreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural cu un istoric de functionare de minim 1 an.

Se vor finanta:
Constructia/ modernizarea si extinderea spatiului de productie / servicii IMM, inclusiv dotarea cu active corporale şi necorporale;
activitatile necesare pentru parcurgerea si implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice;
Promovarea produselor şi serviciilor, realizarea de site-uri pentru prezentarea activitaţii şi a produselor sau serviciilor promovate, inclusiv instrumente de vanzare on-line;
Activitaţi specifice procesului de internaţionalizare (participarea la targuri şi expoziţii internaţionale, investiţii in adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc)
Activitatile de achiziţionare de instalaţii si echipamente specifice in scopul obţinerii unei economii de energie sau sisteme care utilizeaza surse regenerabile alternative de energie;
Activitatile de implementare si certificare a sistemelor de management a calitatii ISO;
Activitaţi de inovare de produs sau proces.

Zona de acţiune:
Mediul urban şi rural
Alocare financiara pentru Axa 2:
824,49 mil. euro (FEDR si buget de stat)

 

Documente suport

Ghid-specific-PI-2.2-versiunea-14.04.2017.zip (976 downloads)
OMDRAPFE-2725-1.pdf (157 downloads)