HomeNoutatiCINCI GHIDURI SPECIFICE AFERENTE AXEI PRIORITARE 4 A POR 2014-2020 – „SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE”, AU FOST LANSATE OFICIAL

CINCI GHIDURI SPECIFICE AFERENTE AXEI PRIORITARE 4 A POR 2014-2020 – „SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE”, AU FOST LANSATE OFICIAL

Autoritatea de Management (AM) pentru Programul Operaţional Regional (POR)
2014-2020 a lansat, in data de 21.07.2017, urmatoarele Ghiduri specifice
Axei 4 POR 2014-2020:
1. Ghidul solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor în
cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1, Obiectivul specific
4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin
investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă,
2. Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în
cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.2/1, Obiectivul specific
4.2 Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate,
vacante sau neutilizate din muncipiile reşedinţă de judeţ,
3. Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor in
cadrul apelului de proiecte cu nr. POR/2017/4/4.3/1, Obiectiv specific 4.3
Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților
marginalizate în municipiile reședință de județ din România,
4. Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în
cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.4/4.4/1, Obiectiv
Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării
accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor
pe piaţa forţei de muncă
5. Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în
cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.4/4.5/1, Obiectiv
Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante
pentru piața forței de muncă
Ghidurile specifice au fost aprobate prin Ordin al ministrului delegat
pentru fonduri europene și publicate pe site-ul Programului, la adresa:
http://inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html

Ghidurile conțin informații particularizate, referitoare la specificitatea
proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererilor de
finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a
etapelor de verificare, evaluare si contractare a proiectelor. De asemenea,
sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către
solicitanți. Depunerea cererilor de finanțare se va face utilizând sistemul
electronic – aplicația MY SMIS, începând cu data de 21.08.2017 si până la
data de 31.12.2018.

Date și informații suplimentare despre acest subiect pot fi oferite de d-na
Carmen Vișan, Șef Compartiment SDU, tel/fax: 0251/412780, e-mail:
carmen.visan@adroltenia.ro .