HomeNoutatiA fost prelungit termenul de depunere a Strategiilor de Dezvoltare Locală

A fost prelungit termenul de depunere a Strategiilor de Dezvoltare Locală

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a prelungit, până la data de 04 decembrie 2017, termenul de depunere a Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) destinate comunităților marginalizate urbane în cadrul mecanismului Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC), finanțat prin POCU, Axa Prioritară 5 (DLRC) și prin POR, Axa Prioritară 9 (Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban).

Scopul acestei măsuri este de a veni în sprijinul Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) să elaboreze documente strategice de calitate, conforme cu cerințele specifice ale instrumentului DLRC, așa cum acestea au fost solicitate prin Ghidul Specific privind depunerea și selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală, Etapa a II-a mecanismului DLRC, publicat în data de 21 august 2017.

Totodată, beneficiarii care au primit sprijin pregătitor în cadrul POCU pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală in contextul DLRC vor beneficia de mai mult timp pentru a putea îndeplini activitățile asumate în proiecte.

Cu excepția termenului final de depunerea a strategiilor, celelalte condiții și prevederi din Ghidul specific pentru depunerea Strategiilor rămân neschimbate. Pachetul cuprinzând Ghidul împreună cu Anexele poate fi descărcat de pe site-ul www.fonduri-ue.ro, secțiunea Anunțuri AM/OI.

Strategiile de Dezvoltare Locală pot fi depuse la sediul MDRAPFE din București, Bulevardul Ion Mihalache nr.15-17, clădirea Tower Centre, până la data limită 04 decembrie 2017.

Date și informații suplimentare despre acest subiect pot fi oferite de d-na Carmen Vișan, Șef Compartiment SDU, tel/fax: 0251/412780, e-mail: carmen.visan@adroltenia.ro