HomeNoutati„Ghidul Solicitantului aferent Prioritatii de investitii 4.3 – Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale DIn cadrul apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1, Axa prioritara 4 “Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, A fost modificat prin corrigendum

„Ghidul Solicitantului aferent Prioritatii de investitii 4.3 – Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale DIn cadrul apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1, Axa prioritara 4 “Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, A fost modificat prin corrigendum

Vă informăm că Autoritatea de Management (AM) pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat, in data de 17.08.2017, un CORRIGENDUM la Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1, Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.3 – Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale  din cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020. Principalele modificari aduse prin Corrigendum se refera la alocarea financiara a apelului de proiecte, la  Grila ETF, la sectiunea 5.4.2 din Ghidul solicitantului, precum si la includerea unei Anexe privitoare la Zonele urbane marginalizate

CORRIGENDUM-ul poate fi descarcat de pe site-ul AMPOR, la adresa: http://inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html.

Date și informații suplimentare despre acest subiect pot fi oferite de d-na Carmen Vișan, Șef Compartiment SDU, tel/fax: 0251/412780, e-mail: carmen.visan@adroltenia.ro.