HomePrioritatea de investitii 2.2 – “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”

Prioritatea de investitii 2.2 – “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”

AXA PRIORITARA 2, PRIORITATEA DE INVESTITII 2.2

“Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”

Data și ora deschidere apel de proiecte: 23.12.2016

Data şi ora începere depunere de proiecte: 23.02.2017

Data și ora închidere depunere de proiecte: 30.08.2017

 

Beneficiari eligibili

 • societățile care se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban, precum și întreprinderilor mijlocii din mediul rural

Tipuri de activitati

 • ajutor de stat regional:
  • Construirea, modernizarea, extinderea spațiilor de producție/servicii;
  • Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line;
 • ajutor de minimis:
  • Implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății;
  • Internaţionalizarea (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, investiţii în adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc).

 Teritoriu

 • IMM- mediul urban,
 • întreprinderi mijlocii – mediul rural

Valoarea totala eligibila a proiectului

 • Valoare minimă eligibilă: 200 000 euro
 • Valoare maximă eligibilă: 1 mil euro

DOCUMENTE SUPORT:

Ghid-specific-PI-2.2-versiunea-14.04.2017.zip (1387 downloads)