HomePrioritatea de investitii 3.2

Prioritatea de investitii 3.2

Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

„Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, in particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbana si a unor masuri relevante pentru atenuarea adaptarilor“

 

Data si ora de incepere a depunerii de proiecte: 20 septembrie 2017, ora 12.00

Data si ora de inchidere a depunerii de proiecte: 20 martie 2018, ora 12.00.

 

Beneficiari eligibili:
• Unitati administrativ-teritoriale orase/municipii, cu exceptia municipiilor resedinta de judet;
• Parteneriate intre unitatile-administrativ teritoriale orase/municipii;
• Parteneriate intre unitatile administrativ-teritoriale orase/municipii cu UAT comune din zona functionala a acestor orase/municipii si/sau cu Unitatea administrativ teritoriala judetul si/sau cu institutii publice din subordinea UAT orase/municipii/parteneri eligibili care au in administrare infrastructura rutiera, ce face obiectul proiectului.

Activitati eligibile:

A. Investitii destinate imbunatatirii transportului public urban de calatori

B. Investitii destinate transportului electric si nemotorizat

C. Alte investitii destinate reducerii emisiilor de CO2 in zona urbana

Valoarea minima si maxima a unui proiect

Valoare minima eligibila: 500.000 euro
Valoare maxima eligibila:
– 5 milioane euro pentru orasele/municipiile cu o populatie sub 20.000 de locuitori
– 10 milioane euro pentru orasele/municipiile cu o populatie de peste 20.000 de locuitori
– 20 milioane euro pentru Municipiile Bucuresti si Tulcea.

Alocare regionala: 38.028.514 euro

Apelul este de tip necompetitiv, cu depunere la termen, evaluarea realizandu-se conform principiului „primul venit, primul servit”.

 

Documente suport:

Ghid-specific-O.S.-3.2-3-Apeluri.zip (154 downloads)