HomePrioritatea de investitii 5.1 – apelul 2

Prioritatea de investitii 5.1 – apelul 2

Axa prioritara 5: ÎMBUNĂTĂȚIREA MEDIULUI URBAN ȘI CONSERVAREA, PROTECȚIA ȘI VALORIFICAREA DURABILĂ A PATRIMONIULUI CULTURAL

 

Prioritatea de investitii 5.1

Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

 

Data și ora deschidere apel de proiecte:           12.07.2017

Data și ora începere depunere de proiecte:      27.07.2017, ora 10:00

Data și ora închidere depunere de proiecte:     27.11.2017, ora 10:00

 

 Beneficiari eligibili:

 • autorități ale administrației publice locale și centrale, unitățile de cult, ONG-uri și parteneriate între aceste entități (unitate administrativ-teritorială, în calitate de lider în parteneriat cu altă unitate administrativ-teritorială, cu o autoritate a administraţiei publice centrale, unitate de cult sau ONG)

Tipuri de activități:

POR va finanţează obiectivele care sunt incluse în:

 • patrimoniul UNESCO, atât din mediul urban cât şi rural
 • patrimoniul cultural naţional din mediul urban şi rural
 • patrimoniul cultural local din mediul urban.

In cadrul acestei priorităţi de investiţii se finanţează restaurarea, protecția, conservarea și valorificarea durabilă a obiectivelor de patrimoniu UNESCO, patrimoniu cultural național (indiferent de localizare, urban sau rural) și patrimoniu cultural local din mediul urban.

Complementar, PNDR va finanța obiectivele de patrimoniu cultural local din mediul rural.

Activitățile specifice obiectivelor de patrimoniu cultural includ, dar nu se limitează la:

 • Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice;
 • Restaurarea, protecţia, conservarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare, stucaturilor;
 • Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor;
 • Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);
 • Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;
 • Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv de informare publică cu privire a intenţia de a implementa proiectul;
 • Activităţi pentru digitizarea obiectivului restaurat în cadrul proiectului;
 • Activităţi conexe pentru punerea în valoare sau funcţionalitate a obiectivului de patrimoniu restaurat.

 

 Teritoriu:

 • Urban
 • Rural

  

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

 

 • Valoarea maximă totală a proiectului – 5 milioane euro
  • În cazul obiectivelor de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO, valoarea maximă totală a proiectului este de 10 milioane euro.
 • Valoarea minimă totală a proiectului – 100.000 euro, indiferent de clasificarea monumentului istoric.

Valoarea totală a proiectului  cuprinde atât valoarea cheltuielilor eligibile cât și valoarea cheltuielilor neeligibile efectuate  în vederea realizării investiției . Valoarea maximă totală a proiectului nu poate fi majorată în timpul implementării acestuia, orice depășire a valorii acesteia ducând la neeligibilitatea proiectului.

 

DOCUMENTE SUPORT:

Ghid-Specific-PI-5.1-APEL-II-versiunea-12.07.2017.zip (209 downloads)