HomePrioritatea de investitii 5.2 – apelul 2

Prioritatea de investitii 5.2 – apelul 2

Axa prioritara 5: CONSERVAREA, PROTECȚIA ȘI VALORIFICAREA DURABILĂ A PATRIMONIULUI CULTURAL

 

„Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului“

 

Data și ora începere depunere de proiecte: 15.04.2017, ora 12.00

Data și ora închiderii cererii de proiecte: 15.10.2017, ora 12.00

 

Beneficiari eligibili:

 

unitățile administrativ teritoriale din  mediul urban, cu exceptia municipiilor resedinta de judet

parteneriate între unitățile administrativ teritoriale menționate anterior și UAT județ, cu lider de parteneriat unitatea administrativ teritorială din mediul urban.

 

Tipuri de activitati :

În cadrul acestei priorități de investiție, sunt vizate proiecte de reconversie funcțională și/sau reutilizare a unor terenuri și suprafețe degradate, vacante sau neutilizate din interiorul orașelor și transformarea lor în zone de agrement și petrecere a timpului liber pentru comunitate, respectiv:

 • demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor;
 • defrișarea vegetației existente și salubrizarea terenului;
 • acțiuni de modelare a terenului;
 • amenajare spații verzi (plantarea suprafețelor cu plante perene, inclusiv plantare arbori și arbuști);
 • achiziția și montarea elementelor constructive de tipul foișoare, pergole, grilaje etc.;
 • realizare de alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare;
 • dotare cu mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi,toalete ecologice, suporturi biciclete, imprejmuire etc);
 • realizarea sistemului de iluminat și/sau de irigații pe terenul supus intervenției,
 • realizare sisteme de supraveghere video si/sau Wi-Fi în spațiile publice;
 • înlocuire și/sau racordare la utilități publice a terenului obiect al investiției.
 • modernizarea străzilor urbane ce asigură acesul direct către terenurile supuse intervenției în limita a maxim 15% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile a cheltuielilor aferente Cap. 1, Cap. 2, Cap.4, punctul 4.1, punctul 4.2 si cap. 5, punctul 5.1.1 ;
 • crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale pentru sport, locuri de joacă pentru copii, etc.).

 

O cerere de finanțare poate să conțină mai multe locații de implementare (terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate), fiecare locație având o suprafață minimă de 1000 mp.

Se va acorda prioritate la finanțare proiectelor acelor orașe care înregistrează valori reduse în ceea ce privește suprafața spațiilor verzi (sub 10 mp/locuitor).

 

Valoarea totală eligibilă a cererii de finanțare se încadrează în următoarele limite minime și maxime:

 • Valoarea maximă totală a investiției este de 5.000.000 euro;
 • Valoarea minimă totală a investiției este de 100.000 euro.

 

DOCUMENTE SUPORT:

Ghid-5.2-apelul-2.zip (136 downloads)