HomePrioritatea de investiții 7.1 – Apelul 2

Prioritatea de investiții 7.1 – Apelul 2

Axa prioritara 7: SPRIJINIREA UNEI CRESTERI FAVORABILE OCUPARII FORTEI DE MUNCA

 

„Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice Investiții în infrastructura de turism“

 

Data și ora începerii depunerii de proiecte: 21.04.2017, ora 12.00

Data și ora închiderii depunerii de proiecte: 21.10.2017, ora 12.00

 

Cererile de finanțare se vor depune utilizând exclusiv aplicația My SMIS,

disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis

 

Beneficiari eligibili:

1. Unităţi administrativ-teritoriale definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Forme asociative – parteneriate, între unităţile administrativ-teritoriale, în conformitate cu prevederile legale.

 

Activitati eligibile:

 

Pentru a fi eligibil proiectul trebuie să se încadreze în obiectivul specific al Priorității de Investiție 7.1 care este „creșterea  numărului mediu de salariați în stațiunile turistice”.

Prin intermediul acestei priorități de investiție vor fi sprijinite activități specifice realizării de investiții localizate în acele areale din stațiunile turistice pentru care potențialul și impactul economic sunt clar demonstrate.

În cadrul acestui apel de proiecte se pot depune proiecte de infrastructură de turism:

  • Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear (staţiuni turistice balneare, climatice sau balneoclimatice conform prevederilor OG Nr. 109/2000, cu modificările şi completările ulterioare)
  • Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică;
  • Dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea atracțiilor turistice
  • Crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităților aferente
  • Activități de marketing și promovare turistică ale obiectivului finanțat.

1. Activităţile orientative în cadrul proiectului implementat in staţiuni turistice definite conform prevederilor HG 852/2008, cu modificările şi completările ulterioare sau in staţiuni turistice balneare, climatice şi balneo – climatice conform prevederilor HG 852/2008, cu modificările şi completările ulterioare si OG Nr. 109/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi :

– crearea/reabilitarea aleilor pietonale, pistelor pentru bicicliști, trotuarelor;

– crearea/reabilitarea/modernizarea/amenajarea spaţiilor verzi (achiziţia şi montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje etc.; plantarea/gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori), realizarea sistemelor de irigaţii pentru spaţiile verzi;

– amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică, precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică,

– construirea/modernizarea căilor de acces la principalele obiective turistice naturale; aceste activităţi sunt eligibile numai în cazul în care se poate argumenta că valorificarea obiectivului turistic este afectată de infrastructura de acces deficitară;

– construirea / modernizarea locurilor de recreare şi popas, punctelor (foişoarelor) de observare / filmare / fotografiere, posturilor salvamont/salvamar;

– dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, toalete ecologice, suport parcare biciclete, împrejmuire etc);

– marcajul traseelor turistice, trasee tematice;

– crearea de facilități pentru recreare/agrement pe terenurile amenajate (ex. zone speciale pentru sport, locuri de joacă pentru copii, amfiteatre in aer liber, scene, etc.);

– instalare Wi-Fi în spațiile publice;

– construirea de piste pentru cicloturism.

2. Activitățile orientative în cadrul proiectului implementat in staţiuni turistice balneare, climatice şi balneo – climatice, definite conform prevederilor HG 852/2008, cu modificările şi completările ulterioare si OG Nr. 109/2000, cu modificările şi prevederile :

– reabilitarea/modernizarea infrastructurii rutiere, inclusiv utilităţile din corpul drumului;

– dezvoltarea reţelelor de captare şi / sau transport a izvoarelor minerale şi saline cu potenţial terapeutic (ape minerale, lacuri şi nămoluri terapeutice, gaze terapeutice, factorii sanogeni de la nivelul grotelor şi salinelor);

– crearea/reabilitarea traseelor marcate pentru cură pe teren, a facilităţilor de utilizare a izvoarelor minerale;

– dezvoltarea iluminatului public.

VALOAREA PROIECTULUI:

•  Valoarea minimă 100.000 EUR

•  Valoarea maximă 5.000.000 EUR

 

DOCUMENTE SUPORT:

Ghid-POR-7.1-apel-2-21.03.2017.zip (64 downloads)