HomePrioritatea de investitii 8.3.A – persoane varstnice

Prioritatea de investitii 8.3.A – persoane varstnice

PRIORITATEA DE INVESTITII 8.1, OBIECTIVUL SPECIFIC 8.3 – Operatiunea A – “Grup vulnerabil persoane varstnice”

Data și ora deschidere apel de proiecte:  28.12.2016, ora 16:00

Data şi ora începere depunere de proiecte: 28.02.2017, ora 12:00

Data și ora închiderii apelului de proiecte: 29.08.2017, ora 12:00

 

Beneficiari eligibili:

 1. Unităţi administrativ-teritoriale, alte entităţi de drept public.
 2. Entitați de drept privat:
 • asociaţii şi fundaţii constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare în România
 • unităţi de cult/ structuri ale cultelor aparţinând cultelor religioase recunoscute în România conform anexei la Legea nr. 489 din 28 decembrie 2006 (*actualizată*)(**republicată**) privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor*), şi constituite conform statutului de organizare și funcționare al cultului respectiv accesibil la adresa: http://www.culte.gov.ro/biserici-culte, la secțiunea „documente atașate”.
 1. Parteneriate între oricare dintre entitățile menționate la punctele A şi B.

Tipuri de activități:

 • reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii centrelor sociale fără componentă rezidenţială existente;
 • reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii pentru înfiinţarea de noi centresociale fără componentă rezidenţială (clădiri care nu au avut înainte această funcțiune);
 • asigurarea/modernizarea utilităţilor generale şi specifice pentru infrastructura de servicii sociale fără componentă rezidenţială (inclusiv branşarea la utilităţi);
 • crearea/modernizarea facilităţilor de acces fizic pentru persoane cu dizabilităţi;
 • amenajarea unor ateliere de lucru în cadrul centrelor sociale fără componentă rezidenţială;
 • dotări adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de infrastructura socială fără componentă rezidenţială, inclusiv echipamente pentru persoane cu dizabilităţi;

 Teritoriu:

 • Urban, rural.

 Valoarea totală eligibilă a proiectului:

 • Pentru unități de îngrijire la domiciliu, valoarea eligibilă va fi de minim 50.000 euro și maxim 150.000 euro cu TVA.
 • Pentru centre de zi, valoarea eligibilă trebuie să fie cuprinsă între 100 000 euro și 500 000 euro cu TVA.
 • Pentru cantine sociale: minim 100 000 euro, maxim 500 000 euro cu TVA.
 • Pentru centru de zi și unitate de îngrijire la domiciliu în cadrul aceluiași proiect, valoarea eligibilă trebuie să fie cuprinsă între 100 000 euro și 700 000 euro cu TVA.
 • Pentru cantină socială și unitate de îngrijire la domiciliuîn același proiect, valoarea eligibilă trebuie să fie cuprinsă între 100 000 euro și 700 000 euro cu TVA.
 • Pentru centru de zi și cantină socială în același proiect, valoarea eligibilă trebuie să fie cuprinsă între 100 000 euro și 900 000 euro cu TVA.
 • Pentru centru de zi, cantină socială și unitate de îngrijire la domiciliu în același proiect, valoarea eligibilă va fi cuprinsă între 100 000 euro și 950 000 euro cu TVA.

DOCUMENTE SUPORT:

Ghidul-solicitantului-8.3-A-versiunea-consolidata-26.06.2017-2.zip (399 downloads)