HomeNoutatiS-a modificat Ghidul solicitantului pentru Prioritatea de investiții 10.1, OS 10.3, apelul dedicat învățământului terțiar universitar

S-a modificat Ghidul solicitantului pentru Prioritatea de investiții 10.1, OS 10.3, apelul dedicat învățământului terțiar universitar

Prin Ordinul ministrului delegat pentru Fonduri europene nr. 1917/29.01.2018, s-a modificat Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10, Prioritatea de investiții 10.1 „Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectivul specific 10.3 „Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive – apel dedicat învățământului terțiar universitar.

Conform Sintezei modificărilor, a fost actualizat Capitolul 2, Secțiunea 2.1, privind tipul apelui de proiecte, prin care o universitate poate depune una sau mai multe cereri de finanţare. Unitate de infrastructură educaţională reprezintă universitatea care depune cererea de finanţare, indiferent de numărul de facultăţi care utilizează infrastructura subiect al proiectului.

Pentru situaţia când se doreşte depunerea unei cereri de finanţare care să vizeze clădiri aflate în amplasamente diferite, clădiri utilizate exclusiv de aceeaşi/aceleaşi facultate/facultăţi se va depune o singură cerere de finanţare.

De asemenea a fost modificată Anexa 3 – Grila de evaluare tehnică și financiară, fiind astfel corelate puncataje maxime acordate şi punctajele intermediare și, totodată, au fost corectate geşelile de calcul a punctajului acordat.

Ghid-Specific-PI-10.1-OS-10.3-Invatamantului-tertiar-universitar-versiunea-29.01.2018.zip (18 downloads) ordin-1917.pdf (11 downloads) Sinteza-modificari.doc (10 downloads)