HomeSpijin dezvoltare urbana – Noutati si evenimente

Spijin dezvoltare urbana – Noutati si evenimente

GHIDUL SOLICITANTULUI AFERENT PRIORITATII DE INVESTITII 4e, O.S. 4.1 REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIILE REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ PRIN INVESTIȚII BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ DIN CADRUL APELULUI DE PROIECTE POR/2017/4/4.1/1, AXA PRIORITARA 4  “SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE”, A FOST MODIFICAT PRIN CORRIGENDUM

Pentru detalii dati click aici

Municipiile reședință de județ din regiunea noastră și-au stabilit noile alocări FINANCIARE în cadrul obiectivelor specifice ale Axei 4 a POR 2014-2020 “Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”

Pentru detalii dati click aici

AM POR A EMIS INSTRUCTIUNEA 52/07.09.2017 PRIVIND PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU DEZVOLTARE URBANA SI PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU AUTORITATEA URBANA, CE FAC PARTE DIN MANUALUL UNIC DE EVALUARE, SELECTIE SI CONTRACTARE

Pentru detalii dati click aici

„Ghidul Solicitantului aferent Prioritatii de investitii 4.3 – Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale DIn cadrul apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1, Axa prioritara 4  “Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, A fost modificat prin corrigendum

Pentru mai multe informații accesați link-ul.

A fost modificat Documentul Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile, Axa Prioritară 4 a POR 2014-2020 – “Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile“

Pentru mai multe informații accesați link-ul.

CINCI GHIDURI SPECIFICE AFERENTE AXEI PRIORITARE 4 A POR 2014-2020 – „SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE”, AU FOST LANSATE OFICIAL

Pentru mai multe informații accesați link-ul.

Instrucțiunea AM POR nr. 45, privind Procedura Operațională pentru Dezvoltare Urbana si Procedura Operațională pentru Autoritatea Urbana, a fost emisa in data de 23.06.2017

În data de 23 IUNIE a.c, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis Instructiunea 45/23.06.2017 privind Procedura Operationala pentru Dezvoltare Urbana si Procedura Operationala pentru Autoritatea Urbana. Astfel, conform precizărilor AMPOR, principalele prevederi ale acestei instructiuni se referă la:

– Actualizarea formularelor specifice Procedurii Operationale pentru Devoltare Urbana si Procedura Operationala pentru Autoritatea Urbana;

– Clarificarea unor aspecte procedurale.

Instructiunea 45/23.06.2017 privind Procedura Operațională pentru Dezvoltare Urbana si Procedura Operationala pentru Autoritatea Urbana poate fi descărcata de la link-ul de mai jos sau de pe site-ul www.inforegio.ro.

Instrucțiunea poate fi descărcată  accesând link-ul.

5 NOI GHIDURI SPECIFICE LANSATE ÎN CONSULTARE PUBLICĂ ÎN CADRUL AXEI PRIORITARE 4 “SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE” A POR 2014-2020

In data de 31 martie 2017, Autoritatea de Management (AM) pentru Programul  Operaţional Regional (POR) a lansat, în consultare publică până pe data de 18 aprilie a.c., Ghidurile solicitantului pentru 5 obiective specifice
aferente Axei prioritare 4 “Sprijinirea dezvoltării urbane durabile” a POR 2014-2020, după cum urmează:
•    Ghid Obiectiv specific 4.1 “Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”;
•    Ghid Obiectiv specific 4.2 “Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile reşedinţă de judeţ”;
•    Ghid Obiectiv specific 4.3 “Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România”;
•    Ghid Obiectiv specific 4.4 “Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă” ;
•    Ghid Obiectiv specific 4.5 “Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă”.

Ghidurile împreună cu anexele pot fi descărcate spre consultare accesând link-ul următor:
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghiduri-specifice-2014-2020.html
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, pentru fiecare ghid în parte, la adresa regio@mdrap.ro , până pe data de 18 aprilie a.c.
Date și informații suplimentare legate de acest subiect pot fi oferite de d-na Carmen Vișan, Șef Compartiment SDU, tel/fax: 0251/412780, e-mail: carmen.visan@adroltenia.ro .

A FOST MODIFICAT DOCUMENTUL CADRU DE IMPLEMENTARE A DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE, AXA PRIORITARĂ 4 A POR 2014-2020 – “SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE”