Home1.1 Consolidarea cercetarii, dezvoltarii tehnologice si a inovarii

1.1 Consolidarea cercetarii, dezvoltarii tehnologice si a inovarii

Beneficiari:
Entităţi juridice care furnizează activităţi de transfer tehnologic, conform legislației în vigoare (OG 57/ 2002, HG 406/2003)

Se vor finanța:

  • Crearea, modernizarea şi extinderea entitatilor de inovare şi transfer tehnologic, inclusiv dotarea cu echipamente a acestora (achiziţionarea de bunuri, servicii şi dotari independente in vederea creşterii capacitaţii acesteia de a realiza servicii tehnologice specifice de calitate);
  • Achizitionarea de servicii tehnologice specifice;
  • Crearea şi actualizarea

Zona de acţiune:
Mediul urban şi rural

Alocare financiară:
194,12 milioane euro (FEDR si buget de stat)

 

Documente suport

Ghid Specific PI 1.1 – Operatiunea A – consultare publica – draft 1 (mai 2017)

Ghid Specific PI 1.1 – Operatiunea C – consultare publica – draft 1 (mai 2017)

Ghid Specific PI 1.1 – Operațiunea B – Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice (PST) – consultare publica – draft 1 (iunie 2017)