HomeAlte informatii

Alte informatii

06.08.2019 – Procedura de atestare a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile, care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale in conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019

adresa MDRAP

30.07.2019 – Informații pentru beneficiarii POR 2014-2020- Ajutarea prețului contractului de lucrări ca urmare a articolului 71 din OUG 114.

Raspuns ANAP OUG 114

23.10.2018 – Hotărârea nr. 742/2018 privind modificarea H.G nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor

hotararea-742-2018.pdf (278 downloads)

07.02.2018 – Agentia Nationala Pentru Achizitii Publice a emis notificarea cu privire la impactul prevederilor O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal asupra procedurilor de atribuire aflate în derulare și asupra contractelor de achiziție publică aflate în execuție 

Notificare-cu-privire-la-impactul-modificarii-contributiilor-sociale.docx (166 downloads)

19.01.2018 – Ghid privind integrarea temelor orizontale in cadrul proiectelor finantate prin Programul Operational Regional 2014-2020

Ghid-privind-integrarea-temelor-orizontale-in-cadrul-proiectelor-finantate-prin-Programul-Operational-Regional-2014-2020.pdf (294 downloads)

19.01.2018 – Ghid de bune practici in domeniul achizitiilor publice si de evitare a conflictului de interese

Ghid-de-bune-practici-in-domeniul-achizitiilor-publice-si-de-evitare-a-conflictului-de-interese.pdf (285 downloads)

3.03.2017 – Informare cu privire la documentele necesare in etapa contractuala pentru cererile de finantare depuse si admise in cadrul POR 2014-2020 în regiunea Sud Vest Oltenia

ADR SV Oltenia aduce la cunostinta solicitantilor care au proiecte depuse in cadrul POR 2014-2020 o serie de recomandari utile in vederea contractarii cu succes si intr-un timp cat mai scurt a proiectelor selectate in urma etapelor de evaluare.

Evaluarea tehnico-financiara a demarat in data de 28 februarie 2017 si se va aplica tuturor proiectelor care au fost acceptate in urma verificarii conformitatii administrative si eligibilitatii. Evaluarea tehnica si financiara se va realiza de catre comisiile de evaluatori independenti, in baza grilei de evaluare, anexa la ghidurile specifice fiecarei prioritati de investitii.

Luand in considerare faptul ca:

– pentru cererile de finantare depuse la sediul ADR SV Oltenia/transmise prin MySMIS, pana la data de 31 decembrie 2016, inclusiv, termenul procedural maxim de transmitere a documentatiilor de contractare la AMPOR/MDRAPFE este 30 aprilie 2017,

– iar pentru cererile de finantare depuse/transmise in perioada 01 ianuarie – 02 februarie 2017, termenul este 30 mai 2017,

va rugam sa aveti in vedere documentele care vor fi solicitate in etapa contractuala (Anexele 1-6) in functie de prioritatea de investitii in cadrul careia este depus proiectul, pentru a asigura pregatirea in timp util a acestora.

Pentru ANEXE dati click aici

24.02.2017 – S-a publicat centralizatorul raspunsurilor pentru prioritatea de investitie 3.1, Operatiunea B – Cladiri publice Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 a publicat in data de 23.02.2017, centralizatorul raspunsurilor pentru prioritatea de investitie 3.1, Operatiunea B – Cladiri publice

Puteti vizualizare puteti da click aici