HomeNoutatiGhidul solicitantului aferent apelului de proiecte pentru Centrele Comunitare Integrate, în consultare publică!

Ghidul solicitantului aferent apelului de proiecte pentru Centrele Comunitare Integrate, în consultare publică!

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AMPOR), a lansat spre consultare publică Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 8 –„Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 „Investiții în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, Obiectivul specific 8.1 – „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”, Operațiunea B „Centre comunitare integrate” apelul de proiecte cu numărul „POR/8/8.1/B/1/7 regiuni”.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 30.09.2019.

Acest apel de proiecte va fi de tip necompetitiv cu termen limită de depunere de 6 luni și se adresează solicitanților de finanţare care se regăsesc pe Lista celor 139 comunități cu tip de marginalizare peste medie și severă, care constituie comunitățile supuse intervențiilor de tip soft privind serviciile comunitare integrate (Anexa 14 la prezentul ghid).

Ghidul_CCI_8.1.B_si_anexe_varianta_spre_consultare_publica.zip