HomeNoutatiInformații pentru beneficiarii POR 2014-2020- Ajutarea prețului contractului de lucrări ca urmare a articolului 71 din OUG 114.

Informații pentru beneficiarii POR 2014-2020- Ajutarea prețului contractului de lucrări ca urmare a articolului 71 din OUG 114.

In vederea unei aplicări unitare a prevederilor legale pentru actualizarea cheltuielilor directe cu manopera ca urmare a intrarii in vigoare a art. 71 din OUG 114/2018, ADR SV OLTENIA a solicitat un punct de vedere Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice.

In conformitate cu răspunsul ANAP:

In  etapa de derulare a contractului, care începe odată cu semnarea contractului, moment care marchează finalizarea procedurii de atribuire, se poate efectua revizuirea/actualizarea prețului contractului.

Astfel, ca regulă generală, revizuirea prețului contractului se realizează cu respectarea prevederilor art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile art. 164 alin. (1), (2), (3), (5), (6) și (8) din Anexa la H.G. nr. 395/2016, și, acolo unde autoritatea contractantă a optat pentru acest drept, cu prevederile alin. (7) ale aceluiași articol, iar actualizarea prețului contractului se realizează cu respectarea prevederilor art. 221 alin. (1) lit. e)[2] din Legea nr. 98/2016 coroborate cu prevederile art. 164 alin. (4), (5) și (6) din Anexa la H.G. nr. 395/2016, precum și, acolo unde este cazul, cu prevederile art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018.

Având în vedere cele menționate mai sus, precizăm că prețul contractelor de achiziție publică/sectorială de lucrări se va ajusta în ceea ce privește componenta de manoperă în vederea acoperirii costurilor suplimentare generate de creșterea salariului minim în construcții. Celelalte componente ale prețului contractului, respectiv cheltuielile indirecte și profitul, nu se indexează ca urmare a creșterii cheltuielilor directe, acestea rămânând la valoarea ofertată inițial.

În concluzie, actualizarea manoperei ca urmare a creșterii salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, pentru domeniul construcțiilor, intervine numai asupra prețului contractelor de achiziție publică/sectorială de lucrări aflate în derulare și numai în ipoteza în care actualizarea este strict necesară pentru acoperirea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului iar tariful orar este sub 17,928 lei/oră, ipoteză în care actualizarea se face numai până la valoarea tarifului orar de 17,928 lei/oră.