HomePrezentare generala POR 2014-2020

Prezentare generala POR 2014-2020

În data de 23 iunie 2015, Comisia Europeană a adoptat Programul Operațional Regional 2014-2020. Programul va continua să finanțeze investiții din perioada 2007-2013 (infrastructură socială, de sănătate și educatională, IMM-uri, drumuri județene și turism), dar va finanța și noi categorii de proiecte (reabilitarea termică a clădirilor publice, lucrări de cadastru și centre de transfer tehnologic). Prin intermediul celor 12 Axe Prioritare vor fi investiți, în următorii 7 ani, 8,25 miliarde euro alocați României pentru dezvoltare regională. Din bugetul total, 6,7 miliarde euro reprezintă sprijinul Uniunii Europene, prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Axa Prioritară 1 – Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării
Axa Prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile – pentru municipii resedinte de judet
Axa Prioritară 5 – Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
Axa Prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală
Axa Prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului
Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale
Axa Prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban
Axa Prioritară 10 – Dezvoltarea infrastructurii educaţionale
Axa Prioritară 11 – Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară
Axa Prioritară 12 – Asistență tehnică
Axa Prioritara 13 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii
Axa Prioritara 14 – Crearea infrastructurii spitalelor regionale de urgență
Axa Prioritara 15 – Programul Operational Initiativa pentru IMM

Documente suport

Programul Operational Regional 2014-2020 - versiunea aprobata - 18 martie 2016 (396 downloads)

09.10.2017 – Ghidul General POR 2014-2020

14.07.2017 – Ghidul General POR 2014-2020