HomeNoutatiProcedura de atestare a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile, care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale in conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019

Procedura de atestare a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile, care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale in conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019

Având în vedere intrarea în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555/05.07.2019, pentru proiectele finanţate prin fonduri europene pentru care s- a prevăzut obligaţia beneficiarilor, unităţi administrativ-teritoriale de atestare a dreptului de proprietate asupra unor bunuri imobile aparţinând domeniul public al acestora prin adoptarea unei hotărâri a Guvernului, au fost identificate următoarele situaţii:

  1. Proiectele de hotărâri ale Guvernului înregistrate la registratura generală a Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, până la data intrării în vigoare a prevederilor Codului Administrativ, care îndeplinesc condiţiile legale pentru a fi promovate în vederea adoptării de Guvern, vor fi promovate în temeiul art. 608 alin. (3) din Codul Administrativ;
  2. Proiectele de hotărâri ale Guvernului care nu îndeplinesc condiţiile legale pentru a fi promovate, vor fi restituite beneficiarilor, caz în care procedura de atestare se va realiza potrivit art. 289 din Codul Administrativ.

După data intrării în vigoare a Codului Administrativ, procedura de atestare a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile, care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale este reglementată potrivit dispoziţiilor art. 289 din actul normativ sus-menţionat. Potrivit acestei reglementări, înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care aparţin domeniul public al unităţilor administrativ- teritoriale se va finaliza prin hotărâre a consiliului local.