HomeStrategia Europa 2020

Strategia Europa 2020

Strategia Europa 2020 pentru crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii
a fost lansata de Comisia Europeana in martie 2010 si aprobata de sefii de stat si de guvern din statele membre in iunie 2010. Documentul stabileste obiective concrete care ar urma sa fie atinse in urmatorii zece ani, in domenii precum ocuparea fortei de munca, educatie, energie si inovare, pentru a depasi impactul crizei economice si pentru a readuce Europa pe drumul cresterii economice.

In sustinerea prioritatilor si obiectivelor Strategiei Europa 2020, Comisia Europeana a identificat 7 domenii care pot deveni motoare are cresterii economice si ocuparii, pentru care au fost concepute urmatoarele initiative emblematice:

– „O Uniune a inovarii”;
– „Tineretul in mișcare”;
– „O agenda digitala pentru Europa”;
– „O Europa eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor”;
– „O politica industriala adaptata erei globalizarii”;
– „O agenda pentru noi competențe și noi locuri de munca”;
– „Platforma europeana de combatere a saraciei”.

 

Strategia Europa 2020

7 Platforma europeana de combatere a saraciei

6 O agenda pentru noi competente

5 Politica industriala

4 O europa eficienta

3 O agenda digitala

2 Tineretul in miscare

1 O uniune a inovarii