HomeStudii/Strategii regionale

Studii/Strategii regionale

Documentul Cadru Regional avizat in Consortiul Regional de Inovare Sud-Vest Oltenia 2014-2020

„Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Vest Oltenia, in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2014-2020, a organizat in data de 4 aprilie 2017, la Craiova, reuniunea Consortiului Regional de Inovare Sud-Vest Oltenia 2014 – 2020, care a avut ca scop dezbaterea si avizarea Documentului Cadru Regional – document obligatoriu pentru implementarea Axei Prioritare 1 – Promovarea transferului tehnologic.
CRI Sud-Vest Oltenia este o structura consultativa, fără personalitate juridica, care are rol atât in avizarea documentului cadru regional, realizarea portofoliului de proiecte aferent, cat si in monitorizarea strategiei RIS 3, fiind coordonat de ADR SV Oltenia, in conformitate cu Anexa la Programul Operational Regional 2014 – 2020.
CRI Sud-Vest Oltenia are în componenţa sa, reprezentanţi, la nivel decizional, ai ADR Sud-Vest Oltenia, precum şi reprezentanti ai instituţiilor publice centrale, reprezentanţi ai consiliilor judeţene, consiliilor locale, Universitatilor precum şi reprezentanţi ai societăţii civile cu activitate relevantă la nivel regional în domeniul inovarii si cercetarii.

Documentul Cadru Regional (Concept Note) a fost realizat, pe baza Strategiei Regionale de Inovare, la nivelul Compartimentului Programare Regionala si Monitorizare din cadrul Directiei Politici Regionale si Comunicare a ADR SV Oltenia. Pornind de la activitatea de actualizare a datelor statistice si de completare a acestora cu analiza cererii si ofertei de servicii de inovare si transfer tehnologic existente la nivel regional si a altor informatii esențiale, a fost generat un prim draft al documentului care a fost prezentat si dezbătut in cadrul grupurilor de lucru constituite ca parte a procesului de descoperire antreprenoriala.

In cadrul intalnirii, au fost prezentate si cele 15 scrisori de intentie depuse (Anexa 3 la Documentul Cadru Regional), ca urmare a lansarii in data de 7 martie 2017, a apelului pentru scrisori de intentie, respectiv a metodologiei pentru completarea acestora, in vederea identificarii expresiilor de interes din partea potentialilor beneficiari. Aceasta etapa reprezinta o conditie obligatorie in accesarea fondurilor disponibile prin Axa 1 a POR.

Documentul Cadru Regional a fost avizat favorabil in cadrul reuniunii prin consensul membrilor prezenti, care fac parte din Consortiul Regional de Inovare Sud-Vest Oltenia 2014-2020 si poate fi descarcat mai jos

VF_CONCEPT-NOTE-SUD-VEST-OLTENIA.docx (355 downloads)

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia a realizat o serie de studii si strategii cu tematica diversă, având ca scop analiza și evaluarea obiectivă a potențialului de creștere al regiunii, evidențierea unei viziuni globale asupra stadiului de dezvoltare al acesteia, pe diverse domenii economice, precum și fundamentarea procesului de planificare strategica a dezvoltarii regiunii Sud-Vest Oltenia si a propunerilor de direcții de acțiune în perioada 2014-2020.

 

’’Strategia regionala de inovare pentru specializare inteligenta a regiunii Sud – Vest Oltenia’’, elaborat de SC ACZ Consulting SRL in cadrul proiectului „Implementarea Programului Operational Regional in regiunea Sud Vest Oltenia in perioada 1 ianuarie 2013 – 31 iulie 2015’’, POR, Axa Prioritara 6 Asistenta Tehnica, DMI 6.1.

Coperta-1-v21

Studiu-Strategia-Regionala-de-Specializare-Inteligenta1

Studiul privind transportul si mobilitatea in cadrul regiunii Sud-Vest Oltenia elaborat de Universitatea din Pitesti in cadrul proiectului „Implementarea Programului Operational Regional in regiunea Sud Vest Oltenia in perioada 1 ianuarie 2013 – 31 iulie 2015”

Studiu-TM-SVO-pentru-publicare-pe-site

Studiu-Mediul-de-Afaceri- VARIANTA FINALA 31.12.2012

Studiu-privind-implementarea-POR-VARIANTA-FINALA-29-DEC-2010

STUDIU-TURISM-FINAL

STUDIU_ORASE_-ADR_FINAL

Studiu agricultura si dezvoltare rurala