HomeAxa Prioritara 13- Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii

Axa Prioritara 13- Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii

Beneficiar:

– apelul dedicat celor 7 regiuni: unitățile administrativ teritoriale, sub 100.000 de locuitori, excepție cele aparținând zonei ITI Delta Dunării:

– apelul dedicat SUERD: unitățile administrativ teritoriale, sub 100.000 de locuitori, din 11 județe riverane fluviului Dunărea, respectiv Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, Constanța, cu excepția municipiilor reședință de județ;

– parteneriate intre autorități ale administrației publice teritoriale eligibile in cadrul OS 13.1. sau cu A.N.A.R./administratiile bazinale de apa, dupa caz.

 

Se vor finanta:

A. Îmbunătăţirea serviciilor sociale, educaţionale, culturale şi recreative

 1. Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea centrelor sociale de zi cu una sau mai multe funcţiuni, pentru copii, vârstnici, pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi pentru alte categorii de persoane vulnerabile, conform legii, inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor;
 2. Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea cantinelor sociale pentru persoane în risc de sărăcie, inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor;
 3. Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea locuințelor sociale, inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor;
 4. Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea infrastructurii educaţionale pentru educația timpurie antepreșcolară (creșe) și preșcolară (grădinițe), inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor;
 5. Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea și dotarea infrastructurii educaţionale pentru învățământul general obligatoriu (şcoli pentru clasele I-IV,V-VIII, I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare), inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor;
 6. Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea clădirilor cu funcții culturale și/sau recreative: centre de tineret, centre culturale, centre educaționale, centre recreative, biblioteci, muzee, teatre, inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor.

 

B. Îmbunătățirea spațiilor publice urbane

 1. Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice  din limitele administrative ale UAT oraș/municipiu
 2. Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea de zone pietonale
 3. Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea parcurilor, scuaruri, grădinilor publice, alte zone cu spații verzi, inclusiv construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea facilităţi sportive și recreaționale de mici dimensiuni (terenuri de sport, locuri de joacă pentru copii etc), pergole, alei, piste pentru biciclete etc, reabilitarea monumentelor de for public (statui)
 4. Facilităţi sportive și recreaționale de mici dimensiuni (de ex. terenuri de sport, locuri de joacă pentru copii etc), care nu sunt situate în parcuri
 5. Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea sistemelor de supraveghere video și modernizarea/reabilitarea dotarea dispeceratului
 6. Extinderea/modernizarea/reabilitarea reţelelor aferente serviciilor de utilităţi publice (doar iluminat public, inclusiv iluminat arhitectural, alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială) din cadrul corpului spațiilor publice urbane ce fac obiectul proiectului sau pentru deservirea unor zone cu populație defavorizată și care sunt slab deservite de serviciile de utilități publice de mai sus sau pentru deservirea  clădirilor din categoria A de mai sus.

 

Doar în condiţiile în care în proiect sunt prevăzute şi alte activităţi din categoria B (activitățile 1-6), de mai sus, și în mod complementar cu investiţiile din categoria A sau B, sunt eligibile şi următoarele activităţi:

 1. Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea sistemelor wi-fi;
 2. Achiziția și instalarea mobilierului urban;
 3. Construirea/modernizarea/reabilitarea parcărilor de mici dimensiuni care deservesc investiţiile realizate prin proiect.

 

Observație:

 1. Spațiile publice urbane de mai sus pot fi încadrate în categoria monumentelor istorice.
 2. Valoarea eligibilă a cheltuielilor privind investiţia de bază aferente infrastructurii publice din categoria B, de mai sus, trebuie să reprezinte maximum 50% din valoarea eligibilă a cheltuielilor privind investiţia de bază a proiectului.

 

Zona de actiune:
Mediul urban

Alocare financiara pentru Axa 13, apelul dedicat celor 7 regiuni:

18,100 mil. euro (FEDR si buget de stat)

Alocare financiara pentru Axa 13, apelul dedicat zonei SUERD:

60,198 mil. euro (FEDR si buget de stat)

 

Documente suport

Ghidul-solicitantului-Obiectiv-Specific-13.1-Versiunea-finala-Martie-2018.doc (219 downloads)