Home7.1 Sprijinirea unei cresteri favorabile ocuparii fortei de munca, prin dezvoltarea potentialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone precum si sporirea accesibilitatii si dezvoltarea resurselor naturale si culturale specifice

7.1 Sprijinirea unei cresteri favorabile ocuparii fortei de munca, prin dezvoltarea potentialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone precum si sporirea accesibilitatii si dezvoltarea resurselor naturale si culturale specifice

Beneficiari:
Autoritati si institutii ale administratiei publice locale si parteneriate intre acestea.

In vederea asigurarii concentrarii teritoriale, implementarea se va realiza numai in statiunile turistice definite conform legii HG 852 din 2008, pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, precum si pe teritoriul Deltei Dunarii.

Se vor finanta:

  • Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear (infrastructura rutiera, retele de captare si transport, parcuri balneare, modernizare si creare baze de tratament)
  • Crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilitaţilor aferente
  • Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publica precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publica;
  • Dezvoltarea de infrastructuri publice la scara mica pentru valorificarea atractiilor turistice
  • Activitati de marketing si promovare turistica ale obiectivului finantat.

Investitiile propuse trebuie sa faca parte dintr-o strategie de dezvoltare locala, elaborata de autoritatea publica locala in parteneriat cu actorii privati, care sa contribuie la valorificarea durabila a resurselor turistice, precum si la cresterea gradului de ocupare a fortei de munca.

Valoarea maxima a investitiei finantat in aceasta axa prioritara este de 5 milioane euro.

Zona de acţiune:
Statiunile turistice.

Alocare financiara pentru Axa 7:
111,76 mil. euro (FEDR si buget de stat)

 

Documente suport

Ghid specific PI 7.1 (versiunea 21.03.2017) – apelul 2