HomeSpijin dezvoltare urbana – Noutati si evenimente

Spijin dezvoltare urbana – Noutati si evenimente

9.07.2021 – „A FOST APROBAT GHIDUL SOLICITANTULUI PENTRU AL TREILEA APEL DE PROIECTE PENTRU ÎNTREPRINDERI DE ECONOMIE SOCIALĂ DE INSERȚIE POR/2021/9/9.1/3/ÎNTREPRINDERI, PI 9.1, DEZVOLTARE LOCALĂ SUB RESPONSABILITATEA COMUNITĂȚII (DLRC)”

Pentru mai multe informatii dati click aici

23.08.2019 – A fost modificat ghidul solicitantului – condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.2/1

Pentru descarcare dati clic aici

18.07.2019 – Modificarea Ghidului General al POR 2014-2020

Pentru descarcare dati clic aici

06.06.2019 – A fost modificat Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1

Pentru mai multe informatii dati clic aici

09.05.2019 – A FOST PRELUNGIT TERMENUL DE DEPUNERE A CERERILOR DE FINANŢARE ÎN CADRUL APELULUI DE PROIECTE CU NUMĂRUL POR/2018/4/4.1/3/ÎN PARTENERIAT

Pentru mai multe informatii dati clic aici

28.02.2019 – Modificarea Ghidului specific POR/2017/4/4.5/1- Axa Prioritară 4 – Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile

AM POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a publicat ordinul MDRAP nr. 1175/ 20.02.2019, prin care a fost modificat Ghidul specific POR/2017/4/4.5/1, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile.

Pentru mai multe informatii dati clic aici

28.02.2019 – Modificarea Ghidului specific POR/2017/4/4.4/1- Axa Prioritară 4 – Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile

AM POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a publicat ordinul MDRAP nr. 1140/ 20.02.2019, prin care a fost modificat Ghidul specific POR/2017/4/4.4/1, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile.

Pentru mai multe informatii dati clic aici

22.02.2018 – A fost modificat ghidul solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul por/2018/4/4.1/3/în parteneriat

Pentru descarcare dati clic aici

22.02.2018 – A fost modificat ghidul solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul por/2017/4/4.2/1

Pentru descarcare dati clic aici

05.02.2018 – A fost modificat ghidul solicitantului privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ, apelul de proiecte cu numărul por/2017/4/4.1/1

În data de 01.02.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Principalele modificări vizează:

– Includerea unor prevederi privind taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile privind achiziţia şi modernizarea mijloacelor de transport public;

– Includerea posibilităţii de actualizare a informaţiilor publicate în conformitate cu art. 7, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007;

– Introducerea Modelului de Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

– Introducerea posibilităţii de transmitere a cererii de finanţare în sistemul MySMIS sub semnătura electronică extinsă a unei persoane împuternicite de către reprezentantul legal al solicitantului/liderului de parteneriat şi introducerea Modelului Certificarea aplicaţiei;

– Solicitarea unei Declarații a reprezentantului legal al solicitantului prin care să se certifice conformitatea cererii de finanţare cu fişele de proiect selectate şi prioritizate de Autoritatea Urbană;

– Completarea unor prevederi legislative.

Forma consolidată a Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1 este publicată pe site-ul Programului, www.inforegio.ro.

Date și informații suplimentare despre acest subiect pot fi oferite de d-nul Gabriel Burada, Șef Compartiment SDU, tel/fax: 0251/412780, e-mail: gabriel.burada@adroltenia.ro

Ordin_996-01.02.2019

Ghid_specific_O.S_4.1-Corrigendum_4_febr_2019

Sinteza_modificarilor_la_G.S._O.S_4.1_apel_1_-_Corrig.4

27.12.2018 – Prelungirea termenului de depunere a cererilor de finanțare pentru Ghidurile specifice POR/2017/4/4.1/1, POR/2017/4/4.2/1, POR/2017/4/4.3/1, POR/2017/4/4.4/4.4/1, POR/2017/4/4.4/4.5/1 – Axa Prioritară 4 – Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile

AM POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a  publicat in data de 22.12.2018 ordinele MDRAP prin care au fost prelungite termenele in care pot fi depuse cererile de finanțare astfel:

  • Ordin nr.6446 pentru Ghidul specific POR/2017/4/4.1/1;
  • Ordin nr.6566, pentru Ghidul specific POR/2017/4/4.2/1;
  • Ordin nr.6512 pentru Ghidul specific POR/2017/4/4.3/1;
  • Ordin nr.6573, pentru Ghidul specific POR/2017/4/4.4/4.4/1;
  • Ordin nr.6572 pentru Ghidul specific POR/2017/4/4.4/4.5/1.
Ordin_6446.pdf (141 downloads) Ordin_6566_din_20.12.2018_PI_4.2.pdf (136 downloads) Ordin_6512_din_18.12.2018_PI_4.3.pdf (132 downloads) ordin_6573_21.12.2018-PI-4.4.pdf (159 downloads) ordin_6572_21.12.2018_PI.4.5.pdf (134 downloads)

05.11.2018 – Modificarea Ghidului specific POR/2017/4/4.2/1- Axa Prioritară 4 – Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile

AM POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a  publicat ordinul MDRAP nr. 6366/ 05.12.2018, prin care a fost modificat Ghidul specific POR/2017/4/4.2/1, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile.

Ghid_4.2.1_consolidat_corrigendum_2-dec.2018.zip (117 downloads) Ordin_nr.6366-05.12.2018.pdf (95 downloads) Sinteza_modificari_noiembrie_2018_GS_4.2_2.doc (107 downloads)

26.11.2018 – Modificarea Ghidului specific POR/2017/4/4.3/1- Axa Prioritară 4 – Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile

AM POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a  publicat ordinul MDRAP nr. 6258/ 21.11.2018, prin care a fost modificat Ghidul specific POR/2017/4/4.3/1, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile.

Corrigendum_nr._3_PI_4.3_nov._2018.zip (128 downloads) Ordin_MDRAP_nr._6258_din_21.11.2018.pdf (98 downloads) 3_Sinteza_modificari4.3_oct2018.doc (102 downloads)

05.11.2018 – A fost aprobată versiunea finală a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat

Ghid_4.1_-_in_parteneriat_cu_MDRAP_nov._2018.zip (399 downloads)

Pentru mai multe detalii dati clic aici

3.09.2018 – Modificarea Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile Axa Prioritară 4 – Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile

AM POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a  publicat ordinul MDRAP nr. 5568/ 30.08.2018, prin care a fost modificat Documentul Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile Axa Prioritară 4 – Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile.

Sinteza-modificarilor-DCI-August-2018.doc (113 downloads) Ordin-5568-2018.pdf (101 downloads) DCI_Dezvoltare-Urbana-Durabila_-august-2018.zip (236 downloads)

3.09.2018 – Modificarea prin Corrigendum nr.1 a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/2/proiecte nefinalizate

AM POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a a publicat ordinul MDRAP nr. 5569/ 30.08.2018, prin care a fost modificat Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/2/proiecte nefinalizate.

Pentru mai multe detalii dati click aici

„Întâlniri de lucru privind finanțarea dezvoltării urbane durabile prin axa prioritară 4 a POR 2014-2020”

În conformitate cu atributiile delegate de către AM POR, Compartimentul Sprijin Dezvoltare Urbană creat la nivelul Direcției Politici Regionale și Comunicare a ADR SV Oltenia are rolul de a asigura asistență tehnică și help-desk pentru municipiile reședință de județ, în calitate de beneficiari eligibili ai Axei prioritare 4 a POR 2014-2020, în derularea apelurilor de proiecte și pregătirea cererilor de finanțare precum și de a sprijini Autoritățile Urbane în îndeplinirea responsabilităţilor de prioritizare și selecție a fișelor de proiecte elaborate de către municipii.

Astfel, în perioada 16-20 iulie 2018 au fost organizate întâlniri de lucru între reprezentanții ADR SV Oltenia și cei ai primăriilor municipiilor reședință de județ din Regiunea Sud-Vest Oltenia. Întâlnirile s-au desfășurat la sediul primăriilor Târgu Jiu, Slatina, Drobeta Turnu Severin și Râmnicu Vâlcea, respectiv la sediul ADR SV Oltenia în cazul reprezentanților Primăriei Craiova și au avut drept scop detalierea stadiului de pregătire a cererilor de finanțare pentru Axa 4 și a problemelor cu care se confruntă beneficiarii, procedura de lansare a apelurilor noi pentru Prioritatea de Investitii (P.I) 4e, Obiectivul Specific (O.S) 4.1 – proiecte nefinalizate și proiecte în parteneriat cu MDRAP precum și propuneri legate de îmbunătățirea procesului de pregătire a cererilor de finanțare.

Beneficiind de prezența în cadrul întâlnirilor atât a experților de la nivelul departamentelor desemnate cu implementarea SIDU din cadrul UAT-urilor, a domnilor viceprimari si a membrilor Autorităților Urbane, reprezentanții Direcției Politici Regionale și Comunicare și ai Compartimentului Sprijin Dezvoltare Urbană din cadrul a ADR SV Oltenia au analizat în detaliu stadiul de pregătire a proiectelor aferente Documentelor Justificative din Fonduri ESI 2014-2020, discuțiile fiind încheiate cu o trecere în revistă a stadiului de pregătire a tuturor proiectelor eligibile pe POR ale fiecărei primării precum și a constrângerilor și problemelor întâmpinate de municipiile reședință de județ pe tema existenței documentelor de proprietate și a derulării procedurilor de achiziții publice.

În cadrul întâlnirilor au mai fost punctate etapele referitoare la noile apeluri de proiecte în cadrul O.S. 4.1, respectiv apelurile de proiecte nefinalizate și în parteneriat cu MDRAP, fiind analizate situațiile particulare în procesul de derulare a acestora, conform Procedurilor operaționale în vigoare, specifice fiecărui municipiu în parte, precum necesitatea revizuirii DJ FESI pentru introducerea unor proiecte din lista de rezervă sau a revizuirii documentelor strategice SIDU și PMUD în vederea garantării eligibilității proiectelor ce urmează a fi finanțate în parteneriat cu MDRAP.

Date și informații suplimentare despre acest subiect pot fi oferite de d-nul Gabriel Burada, Șef Compartiment SDU, tel/fax: 0251/412780, e-mail: gabriel.burada@adroltenia.ro .

„Ghidul Solicitantului pentru proiecte de mobilitate urbană durabilă cu nr. POR/2018/4/4.1/3/ÎN PARTENERIAT a fost lansat in consultare publica”

Autoritatea de Management (AM) pentru Programul Operațional Regional (POR) a publicat, in consultare publica, pe pagina oficiala a Programului, www.inforegio.ro, la secțiunea Ghiduri Specifice POR 2014-2020, Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu nr. POR/2018/4/4.1/3/ÎN PARTENERIAT, din cadrul Axei prioritare 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e, O.S. 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 01 august 2018.

Documente atașate:

  • Ghid Specific PI 4.1/3/ în parteneriat – consultare publica

Pachetul conținând Ghidul si anexele pot fi descărcate si de pe site-ul Programului, accesând link-ul http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghiduri-specifice-2014-2020.html.

Date și informații suplimentare despre acest subiect pot fi oferite de d-nul Gabriel Burada, Șef Compartiment SDU, tel/fax: 0251/412780, e-mail: gabriel.burada@adroltenia.ro.

Ghid-4.1-in-parteneriat-cu-MDRAP-18.07.2018-in-consultare.zip (213 downloads)

„Lansarea  apelului de proiecte pentru mobilitate urbana multimodală durabilă-O.S.4.1/2 PROIECTE NEFINALIZATE”

Autoritatea de Management (AM) pentru Programul Operațional Regional (POR) a publicat in data de 02.07.2018, pe pagina oficiala a Programului, www.inforegio.ro, la secțiunea Apeluri proiecte, Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu nr. POR/2017/4/4.1/2/PROIECTE NEFINALIZATE, Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e, O.S. 4.1- Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă din cadrul POR 2014-2020.

Documente atașate:

  • Ghid Specific PI 4.1/2/Proiecte nefinalizate.
  • Ordin 5212/02.07.2018
  • Sinteza principalelor completări fata de apelul nr.1 aferent O.S.4.1

Ghidul si anexele pot fi descărcate si de pe site-ul Programului, accesând link-ul http://inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html. AM POR pune la dispoziția beneficiarilor, la aceeași adresa, un document ce sintetizează principalele completări fata de apelul nr.1.

Date și informații suplimentare despre acest subiect pot fi oferite de d-nul Gabriel Burada, Șef Compartiment SDU, tel/fax: 0251/412780, e-mail: gabriel.burada@adroltenia.ro .

Ghid-specific-O.S-4.1-proiecte-nefinalizate-iulie-2018.zip (185 downloads) Ordinul-5212-2018.pdf (123 downloads) Sinteza-principalelor-completări-față-de-apelul-nr.-1.doc (93 downloads)

Ghidul solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1, axa prioritara 4 – Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile,  Prioritatea de Investiții 4.3 OFERIREA DE SPRIJIN PENTRU REGENERAREA FIZICĂ, ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ A COMUNITĂȚILOR DEFAVORIZATE DIN REGIUNILE URBANE ȘI RURALE”, a fost modificat prin corrigendum

Autoritatea de Management (AM) pentru Programul Operațional Regional (POR) a publicat astăzi, 28.06.2018, pe pagina oficiala a Programului, www.inforegio.ro, la secțiunea Apeluri proiecte, un CORRIGENDUM la Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu nr. POR/2017/4/4.3/1, Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e, O.S. 4.3 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului din cadrul POR 2014-2020.

CORRIGENDUM-ul poate fi descărcat de pe site-ul Programului, accesând link-ul http://inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html. AM POR pune la dispoziția beneficiarilor, la aceeași adresa, un document ce sintetizează principalele modificări aduse Ghidului specific si anexelor aferente.

Date și informații suplimentare despre acest subiect pot fi oferite de d-nul Gabriel Burada, Șef Compartiment SDU, tel/fax: 0251/412780, e-mail: gabriel.burada@adroltenia.ro

Ghidul solicitantului aferent Prioritatii de Investitii 4e, O.S. 4.1 REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIILE REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ PRIN INVESTIȚII BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ DIN CADRUL APELULUI DE PROIECTE POR/2017/4/4.1/1, axa prioritara 4 “SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE”, a fost modificat prin corrigendum

Autoritatea de Management (AM) pentru Programul Operațional Regional (POR) a publicat astazi, 25.06.2018, pe pagina oficiala a Programului, www.inforegio.ro, la secțiunea Apeluri proiecte, un CORRIGENDUM la Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu nr. POR/2017/4/4.2/1, Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e, O.S. 4.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului din cadrul POR 2014-2020.

CORRIGENDUM-ul poate fi descărcat de pe site-ul Programului, accesând link-ul http://inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html. AM POR pune la dispoziția beneficiarilor, la aceeași adresa, un document ce sintetizează principalele modificări aduse Ghidului specific si anexelor aferente.

Date și informații suplimentare despre acest subiect pot fi oferite de d-nul Gabriel Burada, Șef Compartiment SDU, tel/fax: 0251/412780, e-mail: gabriel.burada@adroltenia.ro

GHIDUL SOLICITANTULUI AFERENT PRIORITATII DE INVESTITII 4e, O.S. 4.1 REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIILE REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ PRIN INVESTIȚII BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ DIN CADRUL APELULUI DE PROIECTE POR/2017/4/4.1/1, AXA PRIORITARA 4  “SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE”, A FOST MODIFICAT PRIN CORRIGENDUM

Pentru detalii dati click aici

Municipiile reședință de județ din regiunea noastră și-au stabilit noile alocări FINANCIARE în cadrul obiectivelor specifice ale Axei 4 a POR 2014-2020 “Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”

Pentru detalii dati click aici

AM POR A EMIS INSTRUCTIUNEA 52/07.09.2017 PRIVIND PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU DEZVOLTARE URBANA SI PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU AUTORITATEA URBANA, CE FAC PARTE DIN MANUALUL UNIC DE EVALUARE, SELECTIE SI CONTRACTARE

Pentru detalii dati click aici

„Ghidul Solicitantului aferent Prioritatii de investitii 4.3 – Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale DIn cadrul apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1, Axa prioritara 4  “Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, A fost modificat prin corrigendum

Pentru mai multe informații accesați link-ul.

A fost modificat Documentul Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile, Axa Prioritară 4 a POR 2014-2020 – “Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile“

Pentru mai multe informații accesați link-ul.

CINCI GHIDURI SPECIFICE AFERENTE AXEI PRIORITARE 4 A POR 2014-2020 – „SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE”, AU FOST LANSATE OFICIAL

Pentru mai multe informații accesați link-ul.

Instrucțiunea AM POR nr. 45, privind Procedura Operațională pentru Dezvoltare Urbana si Procedura Operațională pentru Autoritatea Urbana, a fost emisa in data de 23.06.2017

În data de 23 IUNIE a.c, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis Instructiunea 45/23.06.2017 privind Procedura Operationala pentru Dezvoltare Urbana si Procedura Operationala pentru Autoritatea Urbana. Astfel, conform precizărilor AMPOR, principalele prevederi ale acestei instructiuni se referă la:

– Actualizarea formularelor specifice Procedurii Operationale pentru Devoltare Urbana si Procedura Operationala pentru Autoritatea Urbana;

– Clarificarea unor aspecte procedurale.

Instructiunea 45/23.06.2017 privind Procedura Operațională pentru Dezvoltare Urbana si Procedura Operationala pentru Autoritatea Urbana poate fi descărcata de la link-ul de mai jos sau de pe site-ul www.inforegio.ro.

Instrucțiunea poate fi descărcată  accesând link-ul.

5 NOI GHIDURI SPECIFICE LANSATE ÎN CONSULTARE PUBLICĂ ÎN CADRUL AXEI PRIORITARE 4 “SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE” A POR 2014-2020

In data de 31 martie 2017, Autoritatea de Management (AM) pentru Programul  Operaţional Regional (POR) a lansat, în consultare publică până pe data de 18 aprilie a.c., Ghidurile solicitantului pentru 5 obiective specifice
aferente Axei prioritare 4 “Sprijinirea dezvoltării urbane durabile” a POR 2014-2020, după cum urmează:
•    Ghid Obiectiv specific 4.1 “Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”;
•    Ghid Obiectiv specific 4.2 “Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile reşedinţă de judeţ”;
•    Ghid Obiectiv specific 4.3 “Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România”;
•    Ghid Obiectiv specific 4.4 “Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă” ;
•    Ghid Obiectiv specific 4.5 “Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă”.

Ghidurile împreună cu anexele pot fi descărcate spre consultare accesând link-ul următor:
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghiduri-specifice-2014-2020.html
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, pentru fiecare ghid în parte, la adresa regio@mdrap.ro , până pe data de 18 aprilie a.c.
Date și informații suplimentare legate de acest subiect pot fi oferite de d-na Carmen Vișan, Șef Compartiment SDU, tel/fax: 0251/412780, e-mail: carmen.visan@adroltenia.ro .

A FOST MODIFICAT DOCUMENTUL CADRU DE IMPLEMENTARE A DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE, AXA PRIORITARĂ 4 A POR 2014-2020 – “SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE”