Home6.1 Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea infrastructurilor rutiere regionale la infrastructura TEN -T

6.1 Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea infrastructurilor rutiere regionale la infrastructura TEN -T

Beneficiari:
Unitatile administrativ teritoriale, in calitate de administrator al infrastructurii de transport rutier de interes judeţean

In functie de competentele asupra obiectivului de investitie se pot crea parteneriate intre autoritaţi ale administraţiei publice locale (UAT judeţe şi UAT oraş/municipiu/comuna).

Se vor finanta:

  • Modernizarea reţelei de drumuri judeţene care asigura conectivitatea directa (drumuri judetene legate direct) sau indirecta (legate de retea prin intermediul unui drum national modernizat) cu reteaua TEN – T, construirea unor noi segmente de drum judetean pentru conectarea la autostrazi sau drumuri expres;
  • Construcţia / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judeţean conexate cu drumul judetean respectiv, construirea/realizarea de sensuri giratorii si alte elemente pentru cresterea sigurantei circulatiei;
  • Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje/noduri rutiere (construirea doar pentru asigurarea conectivitatii directe la autostrazi TEN T a drumurilor judetene) şi construirea pasarelelor pietonale;
  • Construirea/modernizarea de statii pentru transport public pe traseul drumului judetean;
  • Realizarea de investitii destinate sigurantei rutiere pentru pietoni si biciclisti (trasee pietonale si piste pentru biciclisti unde situatia din teren o permite), inclusiv semnalistica verticala pentru treceri de pietoni cu alimentare fotovoltaica;
  • Realizarea de perdele forestiere si parapeti pentru protectie, realizarea de investitii suplimentare pentru protectia drumului respectiv fata de efectele generate de conditii meteorologice extreme (provocate de schimbari climatice sau alte cauze exceptionale) – inundatii, viscol etc

Zona de acţiune:
Mediul urban si rural

Alocare financiara pentru Axa 6:
1.004,26 mil. euro (FEDR si buget de stat)

 

Documente suport

6.1-SUERD-2017.zip (603 downloads) Ghid-6.1_apel-2_modificat-iulie-2017.zip (377 downloads) Modificarea-Ghidului-specific-P.I.-6.1-contract-de-finanțare-model-orientativ-publicata-la-27.12.2016.doc (270 downloads) Ghidul Solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul prioritatii de investitii 6.1, (versiunea 06.12.2016) – apelul 2 (450 downloads)