HomeComunicareInstructiuni AM POR

Instructiuni AM POR

15.04.2024 – AM POR a emis Instrucțiunea nr. 214/11.04.2024 prin care termenul limită până la care Organismele Intermediare vor transmite la AM POR cererile de rambursare aferente cererilor de plată și a cererilor de rambursare finale este 30 august 2024.

Instrucțiunea – 214/11.04.2024

Anexe Instructiunea 214

09.02.2024 – Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a emis Instrucțiunea nr.212/08.02.2024, ce are în vedere Modificări ale Anexei 3 – Bugetul proiectului, pentru a asigura introducerea corectă în aplicația informatica SMIS 2014+ a cheltuielilor efectuate și plătite de beneficiari până la 31 decembrie 2023 și care respectă prevederile contractelor de finanțare.

Instrucțiunea AM POR 212/08.02.2024

07.11.2023 – AutoritateA de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a emis Instrucțiunea nr. 208/06.11.2023, care modifică Instrucțiunea AM POR nr. 206/24.10.2023.

Astfel, prevederile de la punctele 1 și 2, din Instrucțiunea nr. 206/24.10.2023, se modifică după cum urmează:

  • Termenul limită până la care beneficiarii pot depune la Organismele Intermediare cereri de plată este 20 noiembrie 2023.
  • Termenul limită pe care Organismele Intermediare îl au la dispoziție pentru transmiterea la AM POR a cererilor de plată este 4 decembrie 2023.

Instructiunea AM POR nr. 208/06.11.2023

01.11.2023 – Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a emis Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 – Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operaţional Regional 2014-2020 – proiectele etapizate și proiectele nefinalizate/nefuncționale.

Instructiunea AM POR nr. 207/31.10.2023

Anexe la Instructiunea nr. 207/31.10.2023

30.10.2023. – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 a emis Instrucțiunea 206/24.10.2023 privind calendarul orientativ pentru depunerea cererilor de rambursare/cererilor de plată finale și eliminarea obligației vizitei pe teren la momentul rambursării a 40% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare având în vedere perioada de timp rămasă până la finalizarea implementării financiare a proiectelor aflate în derulare.

Instructiunea AM POR nr. 206/24.10.2023

07.12.2022 – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 a emis Instrucțiunea 197/06.12.2022 privind acordul MDLPA pentru prelungirea perioadei de implementare a proiectelor pentru care s-au inițiat/se inițiază în MYSMIS, până la sfârșitul duratei de implementare, solicitări de încheiere a unor acte adiționale de prelungire. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei Instrucțiuni, Instrucțiunea nr. 194/23.05.2022 își încetează aplicabilitatea.

Instructiunea nr. 197_06.12.2022 (260 downloads) Anexa 1 la Instructiunea AMPOR 197 din 06.12.2022 (155 downloads)

31.05.2022 – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 a emis Instrucțiunea 194/23.05.2022 privind acordul MDLPA pentru prelungirea perioadei de implementare a proiectelor pentru care s-au inițiat/se inițiază în MYSMIS, până la sfârșitul duratei de implementare, solicitări de încheiere a unor acte adiționale de prelungire. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei Instrucțiuni, Instrucțiunea nr. 142/18.03.2020 își încetează aplicabilitatea.

Instrucțiunea nr.194/23.05.2022 - Acțiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte (322 downloads) Anexa 1 la Instructiunea 194 23.05.2022 Model raportare proiecte prelungite aviz OI (151 downloads)

 

24.03.2022 – Instructiunea AMPOR nr. 193/23.03.2022 pentru punerea în aplicare a Metodologiei privind ajustarea prețurilor materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/ contractele sectoriale de lucrări

Instructiune nr. 193_23.03.2022 punere in aplicare Ordin 2050 FINAL 23.03.22 (319 downloads) Adresa Instructiune 193 (169 downloads) Anexa 1 Lista de verificare act aditional la contractul de finantare_ajustare (165 downloads) Anexa 2 Model act aditional pct IV din metodologie (138 downloads) Anexa 3 Model act aditional pct V si VI din metodologie (122 downloads) Anexa 4_ Exemplu completare Formular CR_cheltuieli neeligibile O 2050_ (175 downloads) Anexa 5_ Lista de verificare cheltuieli solicitate de la BS, Anexa la LV CR Anexa 7.10.19.1 OI si AM (123 downloads) Anexa 6 _ EXEMPLU Aviz CR CU AJUSTARI NEELIGIBILIE (122 downloads) Anexa 7_Centralizator beneficiar ADD OG15 DEFALCARE (184 downloads)

28.10.2021 – Instrucţiunea nr. 187/21.10.2020 emisă de AM POR

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a emis Instrucţiunea nr. 187/21.10.2020 privind efectuarea vizitelor pe teren pentru verificarea cheltuielilor solicitate prin cereri de rambursare depuse de beneficiari.

Având în vedere situația generată de pandemie, vizitele pe teren se realizează în situația în care acestea se pot efectua în condiții de siguranță, în conformitate cu prevederile aplicabile în perioada stării de alertă, aspecte asumate de către OI.

Astfel, prin excepție de la prevederile Capitolului 6 “Procedura de verificare pe teren” din Manualul de verificare și autorizare a cheltuielilor, dacă, în urma analizei la nivel de OI, se consideră că nu este oportună efectuarea vizitei pe teren la momentul rambursării a 40% din valoarea eligibilă a contractului de finanţare, vizita poate fi amânată pentru a fi efectuată la următoarea cerere de rambursare ce va fi depusă de beneficiar.

Instructiunea-nr.-187_21.10.2021.pdf (131 downloads)

15.03.2021 – Instrucțiuni privind autentificarea în aplicația web „Achiziții beneficiari privați”

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a transmis un document cu instrucțiuni privind modul de logare a beneficiarilor privați în aplicația web „Achiziții beneficiari privați”. Documentul descrie facilitățile
aplicației și prezintă detaliat modalitatea de autentificare în cont. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați documentul atașat sau să accesați link-ul https://beneficiar.fonduriue.ro:8080/man/Instructiuni_autentificare.pdf

Instructiuni-autentificare-pentru-beneficiari-privati-in-vederea-lansari…

16.02.2021 – Instrucțiunea nr. 182/15.02.2021 emisă de Autoritatea de Management pentru POR 2014-
2020

Adresa-Organisme-Intermediare-Instructiune-grafice.pdf (179 downloads) Instructiunea-182_15_02_21-Notificari-grafice-Comunicare-SMIS.pdf (229 downloads)

15.01.2021 – Instrucțiunea nr.169 din 2020

În data de 14.08.2020 a fost publicată Instrucțiunea AMPOR nr. 169, cu privire la modul de efectuare a
vizitelor pe teren și transmiterea prin MySMIS a Formularului 10 – Notificare cu privire la reconcilierea
contabilă

instructiunea 169-2020 (004)

30.12.2020 – Se prelungește perioada de depunere a proiectelor pentru apelul POR 8.1.B – Centre comunitare integrate

Comunicare_OI-Instructiunea_179_prelungirea_perioada_depunere_apel_8.1B_…

05.11.2020 – Instrucțiunea nr. 175/2020 emisă de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020

Instructiunea-175_2020.pdf (209 downloads)

02.11.2020 – Instructiunea nr. 177 din 28.10.2020 emisa de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020

Instructiune-177_vizite_verificare-cereri_termene-de-depunere-CR_CP_CRP-final-Ex-SEF-AMPOR3

Adresa-inaintare-instructiune-177-Ex-SEF-AMPOR

20.10.2020 – Instrucțiunea nr.174 din 2020 – În data de 16 octombrie, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AMPOR) a emis Instrucțiunea nr. 174/16.10.2020 privind acțiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte în perioada aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii noului tip de coronovirus

Instructiunea nr.174

17.09.2020 – Instrucțiunea nr.173 din 15.09.2020 – Acțiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte în perioada aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii noului tip de coronovirus

Instructiunea nr. 173-15.09.2020

19.08.2020 – Instrucțiunea nr.170 din 17.08.2020

În data de 17 august, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AMPOR) a emis Instrucțiunea nr. 170 privind  acțiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte în perioada aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii noului tip de coronavirus.

Instructiune_acte_aditionale_prelungire_automata_septembrie_2020.pdf (178 downloads)

24.07.2020 – Instrucțiunea nr.164 din 2020

În data de 22 iulie, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AMPOR) a emis Instrucțiunea nr. 164/22.07.2020 privind  acțiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte în perioada aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii noului tip de coronavirus

Instructiune 164 acte aditionale prelungire automata august 2020

21.07.2020 – Instrucțiunea nr.163 din 2020

AM POR a emis Instrucțiunea 163 – Privind transmiterea de către Beneficiari a rapoartelor de progres prin aplicația informatică MYSMIS 2014 – Modulul Implementare.
Documentul prevedere următoarele:
I. Rapoartele de progres aferente contractelor de finanțare POR 2014-2020 pentru care nu au fost transmise la Organismele Intermediare, până la data de 02.06.2020, cereri de rambursare/plată/prefinanțare, vor fi depuse prin utilizarea Modulului Implementare, sub-modulul „Raport progres” din aplicația informatică MySMIS 2014.
II. Transmiterea rapoartelor și completarea datelor din rubricile aferente sub-modulului „Raport progres” din Modulul Implementare vor fi realizate conform instrucțiunilor de utilizare ale MySMIS 2014 descrise în Manualul de utilizare MySMIS 2014 – FrontOffice – Modulul Implementare.
• Pentru detalii și tutoriale Beneficiarii vor accesa adresa https://www.fonduri-ue.ro/mysmis#modul-implementare și vor ține cont de recomandările MFE incluse în documentul anexat prezentei.
• Cu ocazia transmiterii rapoartelor de progres pe parcursul implementării, valorile aferente secțiunilor “Indicatori predefiniți” și „Indicatori de proiect” (funcția „Evoluție Indicatori”) se vor completa cu 0 (zero).
• Cu ocazia depunerii raportului final de progres, în secțiunile mai sus menționate se vor completa valorile realizate ale indicatorilor.
III. Se va avea în vedere faptul că dimensiunea maximă a unui fișier este de 50 MB și nu există limită pentru numărul de fișiere care pot fi încărcate prin acest modul. Rezoluția recomandată pentru documentele încărcate este 150-200 dpi.
IV. Pentru proiectele pentru care, până la data de 02.06.2020, au fost transmise cereri de rambursare/plată/prefinanțare catre Organismele Intermediare, rapoartele de progres vor fi transmise în continuare folosind aceeași modalitate de lucru ca cea anterioară datei menționate (mail/modulul Comunicare din MySMIS).
V. Pentru proiectele pentru care se vor transmite rapoarte de progres prin Modulul Implementare, sub-modulul „Raport progres” din aplicația informatică MySMIS 2014, Organismele Intermediare vor încărca documentele aferente analizei acestora în Modulul Implementare, cu respectarea procedurilor în vigoare.
• Indiferent de modalitatea de transmitere a rapoartelor de progres, cu ocazia analizei rapoartelor finale depuse de Beneficiari, Organismele Intermediare vor încărca în MySMIS –Minimal datele privind indicatorii realizați, după verificarea corectitudinii informațiilor primite în acest sens, astfel încât să se poată agrega din MySMIS – Minimal informațiile legate de indicatori, pentru toate proiectele finanțate.

13.07.2020 – Instrucțiunea nr.162 din 2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AMPOR) a emis Instrucțiunea nr. 162/2020 referitoare la modificarea procedurilor privind verificarea si autorizarea cheltuielilor

Instrcutiunea-nr.162.pdf (391 downloads) Anexa-1.pdf (319 downloads) Anexa-2.pdf (274 downloads) Anexa-3.pdf (237 downloads)

13.07.2020 – Instrucțiunea nr.161 din 2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AMPOR) a emis Instrucțiunea nr. 161/2020 referitoare la perioada de depunere a proiectelor pentru apelul cu cod MYSMIS POR/724/9/1 aferent POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi, Axa prioritară 9, Prioritatea de Investiții 9.1 – Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) se prelungește până la data de 31.08.2020, ora 17.00.

INSTRUCTIUNE_161.pdf (145 downloads)

3.07.2020 – Instrucțiunea nr. 158 privind acțiunile de sprijinire a proiectelor în perioada aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii noului tip de coronavirus

instructiunea-158.pdf (256 downloads)

29.06.2020 – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AMPOR) a emis Instrucțiunea nr. 154/2020 referitoare la prefinanţarea si mecanismul cererilor de plată pentru proiectelor finantate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, în contextul aprobării OUG 52/2020 pentru modificarea art. 29^3 alin. (2) din OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, precum şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19.

Instructiunea-154-a-AM-POR-.pdf (217 downloads)

15.06.2020 – AMPOR a emis Ordinul 2363/11.06.2020 privind completarea Ghidului solicitantului aferent AP2, PI2.2, Apel 2016

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AMPOR) a completat, prin ordin de ministru, Ghidul solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 2 – „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 – „Sprijinirea creării şi extinderea capacităților avansate de producție şi dezvoltarea serviciilor”, Apel 2016.

Astfel, se are în vedere prelungirea perioadei de implementare a proiectelor cu 12 luni după semnarea contractului de finanțare, fără a se depăși data de 31 decembrie 2023. Măsura se va aplica în cazurile justificate de contextul pandemic declanșat de Covid-19

Ordin 2363 din 11 iun 2020

15.06.2020 – Instrucțiunea nr. 155 –  solicitări de încheiere a unor acte adiționale de prelungire
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a emis Instructiunea 155/09.06.2020 privind aplicabilitatea Articolului 1 din Instructiunea 142/18.03.2020 și pentru proiectele care se finalizează în cursul lunii iunie 2020 și pentru care s-au inițiat/se inițiază în MYSMIS, până la sfârșitul perioadei de implementare, solicitări de încheiere a unor acte adiționale de prelungire

Instructiune_155_acte_aditionale_prelungire_iunie_2020

20.05.2020 – Instrucțiunea nr. 153 privind activitatea organismelor intermediare pe durata stării de alertă

instructiunea-153.pdf (152 downloads)

15.05.2020 – Instrucțiunea 152/2020 a AMPOR privind Axa 9 a POR 2014-2020
Instructiunea_nr._152.pdf (108 downloads)

7.05.2020 – Instrucţiunea nr. 151/.2020 privind prelungirea perioadei de depunere a proiectelor pentru apelul POR/8/8.1/B/1/7 regiuni
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a emis Instrucţiunea nr. 151 prin care: Perioada de depunere a proiectelor pentru apelul POR/8/8.1/B/1/7 regiuni din cadrul Axei prioritare 8 –„Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiţii 8.1 – „Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunităţi”, Obiectivul specific 8.2 – „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”, Operaţiunea B „Centre comunitare integrate” se prelungește până la data de 30 septembrie 2020, ora 12.00
INSTRUCTIUNE_151-prelungire_perioada_depunere_apel_8.1B_CCI.pdf (102 downloads)

29.04.2020 – Instrucţiunea nr. 149/27.04.2020 privind susținerea proiectelor în context pandemic
În data de 27 aprilie, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AMPOR) a emis Instrucțiunea nr. 149/2020 referitoare la acțiunile pe care AMPOR și organismele intermediare trebuie să le desfășoare pentru susținerea proiectelor, în perioada aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii noului tip de coronavirus.

instructiunea-149-din-27-aprilie-2020

Instructiunea_AM_148-Axa2.pdf (138 downloads)

14.04.2020 – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AMPOR) a emis instrucțiunea nr. 148 privind procesul de evaluare,  selecție  si contractare aferent axei prioritare 2 a POR 2014-2020

instructiune-nr.147-din-27.03.2020.pdf (156 downloads)

08.04.2020 – Instrucţiunea nr. 147/27.03.2020 privind posibilitatea procesării cererilor de rambursare finală în perioada stării de urgenţă

Instructiunea-145-Modificare-activitate-COVID.pdf (232 downloads)

25.03.2020 – Instrucțiunea nr.145 privind procesul de evaluare, selectie, contractare, verificare, autorizare a cheltuielilor si de monitorizare a proiectelor finantate in cadrul POR 2014-2020 si POR 2007-2013

Pentru mai multe detalii dati clic aici

Instruciunea_nr.142_din_18.03.2020.pdf (261 downloads)

03.03.2020 – Instructiunea 139 a AM POR privind obligativitatea transmiterii de catre beneficiari a cererilor de rambursare/plata/prefinantare prin aplicatia informaica MYSMIS 2014 – modulul IMPLEMENTARE

Pentru mai multe detalii dati clic aici

02.03.2020 – Instructiunea 138 a AM POR privind obligativitatea transmiterii cererilor de rambursare /plata/prefinantare prin aplicatia informatica MySMIS2014 – modulul Comunicare si pentru modificarea si completarea Instructiunii nr.41/29.05.2017. Pentru mai multe detalii dati click aici

Instructiunea-nr.138.pdf (278 downloads)

23.12.2019 – S-a emis instrucțiunea 132 privind suspendarea activitatii in perioada 23.12.2019 – 06.01.2020!

Pentru mai multe detalii dati click aici

Clarificari-privind-Instrucțiunea-AM-POR-12621.10.2019.docx (254 downloads) instructiunea-130.pdf (334 downloads) ordin-3077-din-04-11-2019.pdf (224 downloads) Instructiunea-126-AM-POR-_termene-limita-de-depunere-a-cererilor-de-rambursare.pdf (222 downloads) Instructiunea_115-18.04.2019.pdf (324 downloads) Instructiunea-112-din-08.03.2019.pdf (277 downloads) instructiunea-98.pdf (455 downloads) instructiunea-97.pdf (315 downloads) Instructiune_nr.90_-_02.10.2018.pdf (751 downloads) Instructiunea-82-a-AM-POR-privind-depunerea-si-modificarea-PT.pdf (613 downloads) Instructiunea-AMPOR-nr.77-2018.pdf (311 downloads) Instructiunea-nr.72-15.05.2018-.pdf (340 downloads) Instructiunea-AM-POR-nr.-69-02.02.2018.pdf (597 downloads)

Intructiunea-AM-POR-nr.-63-16.10.2017-documente-precontractare.pdf (785 downloads)

Instructiunea-61-26.09.2017.pdf (623 downloads)

Instructiunea-AMPOR-nr-57-14.09.17-curs-PI-2.2.pdf (362 downloads)

Intructiunea-AMPOR-nr.-53-08.09.2017.zip (316 downloads)

Intructiunea-AMPOR-nr.-54-08.09.2017.zip (290 downloads)

Intructiunea-AMPOR-nr.-55-08.09.2017.zip (272 downloads)

Intructiunea-AMPOR-nr.-56-08.09.2017.zip (268 downloads)

Instructiunea-AM-POR-50.pdf (379 downloads)

Instructiunea-AM-POR-nr.-49-31.07.2017-introducere-Mysmis-Apelul-istoric-5.1.pdf (295 downloads)

Informare-privind-OUG-49-din-2017.pdf (320 downloads)

Instructiunea-AM-POR-nr.46-26.06.2017-privind-etapa-de-precontactare-in-cadrul-apelurilor-lansate-prin-MYSMIS.pdf (305 downloads)

Instructiunea-AM-POR-nr.-44-20.06.2017-completare-a-contractului-de-finantare.pdf (343 downloads)

Instrucțiunea-AM-POR-nr.-43-privind-verificarea-proiectului-tehnic-ulterior-semnarii-contractelor-de-finantare-in-vederea-asigurarii-unui-tratament-echitabil-solicitantilor-la-finantare.pdf (371 downloads)

Instructiunea-nr.-41-din-29.05.2017-doc-privind-cererile-de-ramb-si-plata.pdf (977 downloads)

Instructiunea-AM-POR-nr.-21-14.02.2017-demarare-proces-ETF-2.1.A-1.pdf (279 downloads)

Intructiunea-AM-POR-nr.-33-29.03.2017-completare-grila-verif-CAE-si-ETF-1.pdf (280 downloads)

Intructiunea-AM-POR-nr.-34-04.04.2017-stabilire-perioada-de-impl-proiect-1.pdf (294 downloads)

Intructiunea-AM-POR-nr.-42-31.05.2017-continut-dosare-achizitie-1.pdf (592 downloads)

Instrucțiune privind transmiterea si continutul dosarului de achizitie, precum si documentele aferente achizitiilor prezentate de beneficiari la depunerea cererilor de plata/rambursare

Instructiunea-nr-42-dosare-achizitie.pdf (525 downloads)

Autoritatea de Management pentru POR a emis Instrucțiunea nr. 41 privind documentele prezentate de beneficiari la depunerea cererilor de rambursare / plata

Instructiune.pdf (327 downloads)

Instructiune privind stabilirea periodei de implementare a unui proiect pentru care a fost semnat un acord cadru/contract inainte de date de 1 ianuarie 2014

document.pdf (231 downloads)

Instructiunea AM POR nr. 30

Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 a publicat in data de 23.02.2017, instructiunea nr.29 cu privire la reprezentantul legal pentru unitatile de cult apartinind BOR
Puteti vizualizare puteti da click aici

AM POR a emis instructiunea nr. 19 din data de 17.01.2017 pentru Programul Operational Regional 2014-2020
img-120114516-0001.pdf (267 downloads)

AM POR a emis instructiunea nr. 16 din data de 29.09.2016 care vizeaza suspendarea demararii etapei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare depuse in cadrul apelului de proiecte pentru Prioritatea de Investitii 2.1 A – Microintreprinderi, dupa cum urmeaza:

„Data de la care se calculeaza termenele de demarare a etapei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare se suspenda pana la data solutionarii disfunctionalitatilor constatate.”

Masura se impune ca urmare a faptului ca sistemul electronic MySMIS nu poate asigura, in prezent, derularea in conditii corespunzatoare a etapei de evaluare a proiectelor.

Instructiunea poate fi descarcata din fisierul de mai jos

instructiunea-nr.16.pdf (298 downloads)

AM POR a emis instructiunea nr. 15 din data de 15.09.2016 care vizeaza suspendarea demararii etapei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare depuse in cadrul apelului de proiecte pentru Prioritatea de Investitii 2.1 A – Microintreprinderi

AM POR a emis instructiunea nr. 15 din data de 15.09.2016 care vizeaza  suspendarea demararii etapei de verificare a conformitatii administrative si  eligibilitatii cererilor de finantare depuse in cadrul apelului de proiecte pentru Prioritatea de Investitii 2.1 A – Microintreprinderi, dupa cum urmeaza: „Data de la care se calculeaza termenele de demarare a etapei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare se suspenda pana la 30.09.2016, inclusiv.”Masura se impune ca urmare a faptului ca sistemul electronic MySMIS nu poate asigura, in prezent, derularea in conditii corespunzatoare a etapei de
evaluare a proiectelor.

Instructiunea poate fi descarcata aici

img-928133412-0001.pdf (301 downloads)

AM POR a emis instructiunea nr. 13 din data de 05.09.2016 care vizeaza suspendarea demararii etapei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare depuse in cadrul apelului de proiecte pentru Prioritatea de Investitii 2.1 A – Microintreprinderi.

Masura se impune ca urmare a faptului ca sistemul electronic MySMIS nu poate asigura, in prezent, derularea in conditii corespunzatoare a etapei de verificare CAE.

Instructiunea poate fi descarcata aici.

img-908130045-0001.pdf (310 downloads)

AMPOR a emis Instructiunea nr. 12/26.08.2016 care vizeaza suspendarea demararii etapei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare depuse in cadrul apelului de proiecte pentru Prioritatea de Investitii 2.1A – Microintreprinderi.

Masura se impune ca urmare a faptului ca sistemul electronic MySMIS nu poate asigura, in prezent, derularea in conditii corespunzatoare a etapei de verificare CAE.

Instructiunea poate fi descarcata aici

Instructiune-AMPOR-nr-12-din-26.08.2016.pdf (363 downloads)

Instructiune-AMPOR-nr-11.pdf (343 downloads) Instructiunea-nr.9-AMPOR.pdf (401 downloads)