Home9.1 Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitaţii

9.1 Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitaţii

Beneficiari:
Grupurile de acţiune locala (GAL), constituite din reprezentanţi ai autoritatii publice locale, ai instituţiilor, ai mediului de afaceri local, ai societaţii civile, ai zonei urbane marginalizate selectate pentru interventie.

Se vor finanța:
Investiţiile finanţabile in cadrul acestui program vor viza  zonele urbane cu peste 20.000 loc. In cadrul acestei prioritaţi de intervenţie se vor dezvolta intervenţii ce vizeaza nu doar un singur tip de proiect, ci un „pachet de proiecte”, variate ca obiective de investiţii şi ca scop, atat hard (POR) cat si soft (POCU). In cadrul POR se vor finanta:

  • investiţiile in infrastructura de locuire – construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale
  • investiţii in infrastructura de sanatate, servicii sociale – reabilitarea/modernizarea centrelor comunitare integrate medico-sociala;
  • investiţii in infrastructura de educaţie – construire /reabilitare/modernizare de unitaţi de invaţamant preuniversitar (creşe, gradiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale etc.);
  • investitii in amenajari ale spatiului urban degradat al comunitatii defavorizate respectiv: constructia / reabilitarea / modernizarea cladirilor pentru a gazdui diferite activitati sociale, comunitare, culturale, agrement si sport etc.;
  • crearea/reabilitarea/modernizarea spatiilor publice urbane (strazi nemodernizate, inclusiv reabilitarea/modernizarea utilitatilor publice, zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale si comerciale, etc.);
  • construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii intreprinderilor de economie sociala de inserţie.

Zona de acţiune:
Urban

Alocare financiara pentru Axa 9:
95,32 mil. euro (FEDR si buget de stat)

 

Documente suport