HomeSprijin dezvoltare urbanăImplementarea Dezvoltării Urbane DurabileGhiduri Specifice Axa prioritara 4

Ghiduri Specifice Axa prioritara 4

Ghid_4.2.1_consolidat_corrigendum_4
Ghid_4.1_-_in_parteneriat_cu_MDRAP_nov._2018.zip (136 downloads)
Ghid-4.1-in-parteneriat-cu-MDRAP-18.07.2018-in-consultare.zip (114 downloads)

Document cadru de implementare a dezvoltării urbane durabile -Axa prioritară 4- Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile- Corrigendum iunie 2018

DCI_Dezvoltare-Urbana-Durabila_-august-2018.zip (88 downloads)
DCI_Dezvoltare-Urbana-Durabila_-18-IUNIE-2018.zip (70 downloads)
Ordinul-5101-2018.pdf (44 downloads)
Sinteza-modificarilor-DCI-Iunie-2018.doc (42 downloads)

Obiectivul Specific 4.1- Reducerea emisiilor de carbon

Ghid_specific_O.S_4.1-Corrigendum_5_iunie_2019

Ordin_nr.1684_din_07_mai_2019_4.1_3_in_parteneriat

Ghid_specific_O.S_4.1-Corrigendum_4_febr_2019
Ordin_6446.pdf (53 downloads)
Ghid-specific-O.S-4.1-versiune-finala-MARTIE-2018.zip (139 downloads)
Ordinul-2522-2018.pdf (56 downloads)
Sinteza-modificarilor-la-Ghidul-solicitantului-O.S-4.1-Martie-2018.doc (57 downloads)

Obiectivul Specific 4.1- Reducerea emisiilor de carbon -Proiecte nefinalizate

Corrigendum-1-Ghid-O.S.-4.1-Proiecte-nefinalizate-1.zip (62 downloads)
Ghid-specific-O.S-4.1-proiecte-nefinalizate-iulie-2018-2.zip (89 downloads)
Ordinul-5212-2018-2.pdf (41 downloads)
Sinteza-principalelor-completări-față-de-apelul-nr.-1-2.doc (36 downloads)

Obiectivul Specific 4.2- Îmbunătățirea mediului urban

Ghid_4.2.1_consolidat_corrigendum4_februarie_2019

Ordin_6566_din_20.12.2018_PI_4.2.pdf (39 downloads)
Ghid_4.2.1_consolidat_corrigendum_1.zip (102 downloads)
Ordin_5118_20.06.2018.pdf (44 downloads)
Sinteza-modificari-iunie-2018-GS-4.2_2-1.doc (52 downloads)

Obiectivul Specific 4.3- Regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate

Ordin_6512_din_18.12.2018_PI_4.3.pdf (37 downloads)
Corrigendum_nr._3_PI_4.3_nov._2018.zip (42 downloads)
Ghid-4.3-corrigendum-iunie-2018.zip (74 downloads)
Ordinul-5177-din-28.06.2018.pdf (42 downloads)
Sinteza-modificari-4.3-iunie-2018.doc (36 downloads)

Obiectivul Specific 4.4- Acces sporit la educaţie timpurie

Ghid_specific_4.4_consolidat-feb.2019

ordin_6573_21.12.2018-PI-4.4.pdf (37 downloads)
Ghid-specific-O.S-4.4-CORRIGENDUM-Februarie-2018.zip (93 downloads)

Obiectivul Specific 4.5- Infrastructură educațională relevantă pentru piața forței de muncă

ghid_specific_4.5_consolidat-feb.2019

ordin_6572_21.12.2018_PI.4.5.pdf (29 downloads)
Ghid-specific-O.S-4.5-CORRIGENDUM-Februarie-2018.zip (103 downloads)

ARHIVA

1. Ghidul solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1, Obiectivul specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

Ghid-specific-O.S-4.1-CORRIGENDUM-Octombrie-2017.zip (64 downloads)

2. Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.2/1, Obiectivul specific 4.2 Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile reşedinţă de judeţ;

Ghid-specific-O.S-4.2.zip (62 downloads)

3. Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu nr. POR/2017/4/4.3/1, Obiectiv specific 4.3 Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România;

Ghid-specific-O.S-4.3-CORRIGENDUM-August-2017.zip (61 downloads)

4.Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu nr. POR/2017/4/4.4/1 – iulie 2017

Ghid-specific-4.4-iulie-2017.zip (56 downloads)
ordin_mdfe_3732.pdf (37 downloads)

5. Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu nr. POR/2017/4/4.5/1 – iulie 2017

Ghid-specific-4.5-iulie-2017.zip (49 downloads)
ordin_mdfe_3733.pdf (42 downloads)