HomeNoutatiA FOST MODIFICAT GHIDUL SOLICITANTULUI PRIVIND REDUCEREA EMISIILOR DE DIOXID DE CARBON ÎN MUNICIPIILE REŞEDINŢĂ DE JUDEŢ, APELUL DE PROIECTE CU NUMĂRUL POR/2017/4/4.1/1

A FOST MODIFICAT GHIDUL SOLICITANTULUI PRIVIND REDUCEREA EMISIILOR DE DIOXID DE CARBON ÎN MUNICIPIILE REŞEDINŢĂ DE JUDEŢ, APELUL DE PROIECTE CU NUMĂRUL POR/2017/4/4.1/1

În data de 01.02.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Principalele modificări vizează:

– Includerea unor prevederi privind taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile privind achiziţia şi modernizarea mijloacelor de transport public;

– Includerea posibilităţii de actualizare a informaţiilor publicate în conformitate cu art. 7, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007;

– Introducerea Modelului de Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

– Introducerea posibilităţii de transmitere a cererii de finanţare în sistemul MySMIS sub semnătura electronică extinsă a unei persoane împuternicite de către reprezentantul legal al solicitantului/liderului de parteneriat şi introducerea Modelului Certificarea aplicaţiei;

– Solicitarea unei Declarații a reprezentantului legal al solicitantului prin care să se certifice conformitatea cererii de finanţare cu fişele de proiect selectate şi prioritizate de Autoritatea Urbană;

– Completarea unor prevederi legislative.

Forma consolidată a Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1 este publicată pe site-ul Programului, www.inforegio.ro.  

Date și informații suplimentare despre acest subiect pot fi oferite de d-nul Gabriel Burada, Șef Compartiment SDU, tel/fax: 0251/412780, e-mail: gabriel.burada@adroltenia.ro .