HomeNoutatiInformare către beneficiarii publici privind OG nr. 15/2021 – care reglementează posibilitatea de ajustare a prețului contractelor de achiziție publică ca urmare a creșterii prețurilor materialelor de construcție

Informare către beneficiarii publici privind OG nr. 15/2021 – care reglementează posibilitatea de ajustare a prețului contractelor de achiziție publică ca urmare a creșterii prețurilor materialelor de construcție

Vă aducem la cunoștință faptul că a fost publicată, în Monitorul Oficial al României nr. 833/31.08.2021, Ordonanța de Guvern nr. 15 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în vederea ajustării/actualizării prețurilor materialelor prin aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a ține cont de creșterea sau diminuarea acestora față de prețul de bază la care s-a fundamentat prețul contractului.

Astfel, până la emiterea de către Autoritatea de Management a unei instrucțiuni privind modul de aplicare a prezentei ordonanțe (conform art. 5), vă rugăm să informați societatea/societățile care execută lucrările de construcții în cadrul proiectului/proiectelor dumneavoastră despre prevederile Ordonanței 15 și, în cazul în care aceasta/acestea consideră necesar, să vă transmită o adresă cu respectarea termenului prevăzut la art. 2, alin. (10) și art. 2, alin. (13), deoarece există riscul ca:

Alin. (13): Netransmiterea de către contractanți a adresei prin care solicită ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materiale pentru restul rămas de executat în termenul de 15 zile prevăzut la alin. (10) atrage decăderea acestora din dreptul de a beneficia de aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe.

Vă rugăm să regăsiți atașată OG nr. 15, publicată în Monitorul Oficial nr. 833/31.08.2021.

OG nr. 15 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (19 downloads)