HomeNoutatiMănăstirea Berislăvești, restaurată cu bani europeni

Mănăstirea Berislăvești, restaurată cu bani europeni

La doar 8 km de Călimănești, pe malul stâng al Oltului, se află un valoros monument de arhitectură feudală târzie – Mănăstirea Berislăvești, ctitorie a boierului Sandu Bucșenescu și a soției sale Maria, construită la mijlocul secolului al 18-lea.

Ansamblul monahal de la poalele Masivului Cozia este una dintre comorile mai puțin cunoscute ale meleagurilor vâlcene, a cărei istorie se împletește cu cea a celebrei ctitorii a lui Mircea cel Bătrân, aflată în apropiere. În vremuri tulburi, la Berislăvești erau adăpostite documentele şi obiectele de preţ ale Mănăstirii Cozia.

Greu încercat de-a lungul timpului, lăcașul de cult ajunsese în paragină și vreme îndelungată a fost închis cultului, din cauza riscului de prăbușire. Salvarea a venit printr-un proiect implementat în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, care are ca obiectiv consolidarea, restaurarea, conservarea și punerea în valoare a ansamblului declarat monument istoric.

Astfel, au fost executate lucrări de consolidare a bisericii, a stăreției și anexelor, a zidurilor și a turnului-clopotniță, care datează din vremea ctitorului. De asemenea, a fost construit un nou corp administrativ și a fost restaurată pictura interioară, fiind îndepărtat stratul realizat în a doua jumătate a secolului al 19-lea, care nu respecta tradiția iconografiei bizantine și post­-bizantine.

Au fost realizate și lucrări exterioare, pentru iluminat arhitectural, amenajarea aleilor și a spațiilor verzi.

Proiectul include activități de digitalizare șipromovare turistică a Mănăstirii Berislăvești. Turul virtual și galeria foto pot fi accesate la următoarele link-uri: https://manastireaberislavesti.ro/tur-virtual/, https://manastireaberislavesti.ro/galerie-foto/.

Lucrările, care se apropie de final, au o valoare totală de aproximativ 20,5 milioane de lei și o finanțare nerambursabilă de 20 de milioane de lei. Proiectul este derulat în cadrul Axei Prioritare 5Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.  

Comuna Berislăvești este situată în partea estică a județului Vâlcea și este traversată de drumul județean 703G Călimănești – Curtea de Argeș, reabilitat de Consiliul Județean Vâlcea tot printr-un proiect derulat în cadrul POR 2014-2020.