HomeNoutatiModificarea Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 2 – „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 „Sprijinirea creării şi extinderea capacităților avansate de producție şi dezvoltarea serviciilor” (apel 2016)”

Modificarea Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 2 – „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 „Sprijinirea creării şi extinderea capacităților avansate de producție şi dezvoltarea serviciilor” (apel 2016)”

Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a modificat, prin ordin de ministru, forma contratului de finanțare aferent Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 2 „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2  „Sprijinirea creării şi extinderea capacităților avansate de producție şi dezvoltarea serviciilor” (apel 2016). Astfel, conform ordinului de ministru, perioada de realizare și de implementare a activităților, după semnarea contractului de finanțare, poate fi extinsă cu cel mult dublul perioadei inițiale, fără a se depăși data de 31 decembrie 2023.

Ghid consolidat 2.2-IMM.zip

Ordin 2710 din 27 sept 2019.pdf