HomeNoutatiOrdinul MDLPA nr. 2050/30.12.2021 privind ajustarea prețurilor materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică

Ordinul MDLPA nr. 2050/30.12.2021 privind ajustarea prețurilor materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică

Beneficiarii contractelor de achiziție publică/ contractelor sectoriale de lucrări finanțate prin
Programul Operațional Regional 2014-2020 pot ajusta prețurile aferente materialelor de construcții,
conform Metodologiei aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației nr. 2050/30.12.2021.
Acest ordin modifică și înlocuiește metodologia aprobată prin Ordinul nr. 1336/2021, în vederea
punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021, privind reglementarea unor măsuri fiscalbugetare.
Pentru a facilita operarea modificărilor pe care le implică actualizarea prețurilor materialelor de
construcții, metodologia este însoțită de tabele de calcul: Anexa 1.1 Centralizator financiar, Anexa
1.2 Centralizator materiale și Anexa 1.3 Centralizator financiar al situațiilor de lucrări.