HomeNoutatiSeminare de informare pentru beneficiarii POR 2014-2020 din Regiunea Sud-Vest Oltenia

Seminare de informare pentru beneficiarii POR 2014-2020 din Regiunea Sud-Vest Oltenia

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, a organizat o serie de seminare de informare, pentru toți beneficiarii publici și privați care au semnat contracte de finanțare în ultima perioadă.

Astfel, în data de 6 iunie, s-a desfășurat sesiunea de instruire a beneficiarilor privați, cărora le-au fost prezentate principalele aspecte privind implementarea proiectelor din cadrul Axei prioritare 2 a POR 2014-2020Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii.

Marți, 7 iunie, a venit rândul beneficiarilor publici să fie informați și să li se ofere răspunsuri la întrebări, în cadrul unui seminar la care au participat domnul Ștefan-Cătălin Catană, directorul general interimar al ADR Sud-Vest Oltenia, mai mulți reprezentanți ai instituției și ai autorităților publice locale din regiune care au încheiat contracte de finanțare în perioada martie-mai 2022.

Este vorba despre un număr de 5 proiecte care au ca obiectiv comun îmbunătățirea calității vieții locuitorilor:

 • Proiectul Primăriei municipiului Caracal – județul Olt vizează reabilitarea și modernizarea a două zone marginalizate din oraș – Carpați și Fânărie și este implementat în cadrul Axei Prioritare 9Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC).
 • Proiectul Primăriei orașului Strehaia – județul Mehedinți constă în reabilitarea, extinderea și dotarea Școlii Generale „Mihai Viteazu” și va fi derulat în cadrul Axei Prioritare 13Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Obiectivul specific 13.1Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.  
 • Celelalte 3 proiecte, implementate de primăriile comunelor Racovița – județul Vâlcea (în parteneriat cu Consiliul Județean Vâlcea), Giuvărăști – județul Olt și Poroina Mare – județul Mehedinți, vizează înființarea unor centre comunitare integrate, cu scopul promovării incluziunii sociale și al combaterii sărăciei. Investițiile vor fi derulate în cadrul Axei prioritare 8, Obiectivul specific 8.1Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolateOperațiunea BCentre comunitare integrate.

În cadrul seminarelor de informare, au fost abordate următoarele teme:

 1. Contractul de finanțare și anexele acestuia – prezentare generală;
 2. Obligațiile părților – obligațiile beneficiarului;
 3. Eligibilitatea cheltuielilor – planificarea și derularea contractelor de achiziție în cadrul proiectului;
 4. Măsuri de informare și publicitate;
 5. Prefinanțarea și rambursarea cheltuielilor;
 6. Monitorizarea proiectului, nereguli și restituirea finanțării;
 7. Modificări și completări la contract;
 8. Întrebări și răspunsuri.

Tot în această săptămână, ADR Sud-Vest Oltenia, în calitate de solicitant în cadrul POAT 2014-2020 și Lider de parteneriat, va organiza alte două sesiuni de informare cu autoritățile publice locale, în cadrul proiectului „Sprijin la nivelul regiunii SV Oltenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”.